ODPOVĚĎ:

Z Vašeho dotazu nevyplývá, o jaký způsob skončení pracovního poměru se má jednat. Předpokládáme však, že má jít o výpověď danou zaměstnavatelem zaměstnanci pro nadbytečnost.

Na pracovní poměr uzavřený na dobu určitou, byť se stanovenou dobou trvání „na období záskoku“ se vztahují stejná pravidla, jako na pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou, a to včetně podmínek pro rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Obecně platí, že doba dočasné pracovní neschopnosti je tzv. dobou ochrannou, v které nemůže zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. V případě výpovědi dané z důvodu nadbytečnosti zaměstnance tak platí bez výjimek.

Navíc, pokud uvádíte, že zaměstnavatel na Vaše místo již někoho má (někoho nového), pak se nemůže ani jednat o nadbytečnost, ale pouze o fiktivní důvod.

V každém případě, pokud Vám zaměstnavatel dal v průběhu trvání dočasné pracovní neschopnosti výpověď pro nadbytečnost, a pokud navíc platí, že je Vaše nadbytečnost fiktivní, můžete se proti takovému skončení pracovního poměru bránit výtkou u zaměstnavatele a následně u soudu v rámci řízení o žalobě na neplatné rozvázání pracovního poměru.

Vzhledem k složitosti otázky (nejen na její kvalitní a úplné zodpovězení, ale taktéž možnosti Vám odpověď důsledně vysvětlit) Vám doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, jež ve Vašem podniku působí, která Vám následně poskytne bezplatnou právní pomoc a úplné vysvětlení situace, popř. sjednání nápravy.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů