Odpověď:

Skončení pracovního poměru nebude mít vliv na trvání Vaší dočasné pracovní neschopnosti, resp. pobírání dávek ze systému nemocenského pojištění. Podpůrčí doba nemocenské se skončením pracovního poměru neruší. Pro vznik nároku na nemocenskou je důležité mít splněnÉ podmínky vzniku nároku v době sociální události, tj. nastání pracovní neschopnosti, což ve Vašem případě platí.

Skončení pracovního poměru k 30. červnu 2016 nebude mít vliv na trvání dočasné pracovní neschopnost. Nadále budete pobírat peněžitou dávku – nemocenskou.

Vztah k zdravotní pojišťovně

Předpokládáme, že kromě skončeného zaměstnání nebudete vykonávat jinou výdělečnou činnost, popř. nejste např. studentka (do 26 let věku připravující se v denní formě studia na budoucí povolání). Pokud je náš předpoklad správný, stanete se v souvislosti se zdravotním pojištěním tzv. osobou bez zdanitelných příjmů.

Zaměstnavatel má sice povinnost při skončení pracovního poměru povinnost nahlásit příslušené zdravotní pojišťovně danou událost, stejně tak i další skutečnosti rozhodné proto, že za Vás bude mít povinnost platit pojistné stát, ovšem přesto nelze na dané splnění povinnosti jednoznačně spoléhat. Dle ust. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění má zaměstnanec povinnosti sdělit výše uvedené údaje pojišťovně přímo, pokud zjistí, že tak neučinil zaměstnavatel.

Doporučujeme Vám proto se na zdravotní pojišťovnu přímo obrátit a o dané skutečnosti ji přímo zpravit. Ztrátou zaměstnání se stanete osobou bez zdanitelných příjmů, která ovšem nadále pobírá nemocenskou, pročež za ni odvody na veřejné zdravotní pojištění hradí stát (budete tzv. státní pojištěncem), tj. sama nemusíte žádné pojistné hradit.

Vztah k Úřadu práce

K Úřadu práce Vám prakticky žádné povinnosti nevznikají. Úřadu práce přísluší např. povinnost realizovat právo fyzických osob na zaměstnání, pokud fyzické osoby toto právo uplatní – podáním žádosti na Úřadu práce o zanesení do registru uchazečů o zaměstnání. Dočasná pracovní neschopnost, která vznikla před registrací, však zapsání do registru brání, tj. Úřad práce Vás nemůže zapsat jako uchazeče o zaměstnání a zprostředkovávat Vám následkem toho nové zaměstnání, popř. vyplácet podporu v nezaměstnanosti, apod.. Na Úřad práce se nemusíte hlásit ani z důvodu plateb zdravotního pojištění, neb, jak je uvedeno výše, státní pojištěncem se stáváte už z toho titulu, že jste příjemcem dávek z nemocenského pojištění.

Výše dávky

Pokud nedojde ke skutečnostem, které by měly vést k sankcionování pojištěnce (např. nedodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce) formou snížení dávky, pak budete po zbytek trvání pracovní neschopnosti pobírat dávku o stejné výměře, jaká Vám byla vyměřena na počátku pracovní neschopnosti.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů