Přechod do digitální éry mají firmám usnadnit štědré dotace na vzdělávání zaměstnanců. Na jednoho pracovníka proškoleného v libovolné „digitální“ dovednosti téměř 43 tisíc korun. Nevyžaduje se žádná spoluúčast a na rozdíl od jiných dotačních programů tentokrát mohou čerpat i firmy z Prahy.

Do konce září 2025 má Úřad práce možnost rozdělit pět miliard na proškolení české populace, jinak peníze z Národního plánu obnovy propadnou. Zatím proplácel digikurzy jen jednotlivcům, teď doufá, že spuštěním programu „Digi pro firmy“ bude čerpání peněz odsýpat rychleji.

Úřad práce si spočítal, že za zmíněnou částku se dá proškolit zhruba 110 tisíc lidí. Začal s tím už loni, když otevřel dotační program Jsem v kurzu pro zájemce o digivzdělávání z řad široké veřejnosti – dosud kurzy prošlo přes 15 tisíc lidí. „Otvíráme další kanál dotací Digi pro firmu, i firmy budou moci digitálně vzdělávat. Jsou na to z pěti miliard alokované dvě, ale můžeme peníze přelévat z jednoho kanálu do druhého,“ říká Daniel Krištof, generální ředitel Úřadu práce ČR.

Zaměstnancům má vzdělávání v oblasti digitálních dovedností pomoci udržet se na měnícím se trhu práce a firmám zase držet krok s překotným vývojem technologií. „Mezi kurzy je nejčastější programování a obsluha strojů a oblast IT kompetencí, kde převažují kurzy MS Office, kyberbezpečnost, umělá inteligence,“ vyjmenovává mluvčí Úřadu práce Martin Bušo.

Jednou z prvních firem, které se o dotaci hlásily, byla jihlavská TT klávesnice, vyrábějící fóliové klávesnice zejména pro zdravotnické přístroje. Podnik se čtyřiceti zaměstnanci měl zkušenost už z jiného programu na vzdělávání zaměstnanců (POVEZ), takže při plánování dalšího školení personalistka Kateřina Černá automaticky zkontrolovala, zda Úřad práce nenabízí nějaký příspěvek. „Nemáme takové finanční možnosti, abychom posílali zaměstnance na školení a platili to ze svých peněz,“ říká.

Podle pokynů k programu si Černá nejprve vybrala dodavatele kurzu, který šest technicko-hospodářských pracovníků proškolí v pokročilém Excelu, a koncem dubna poslala žádost přes online aplikaci Úřadu práce. „Do týdne to bylo schválené. Podávala jsem ještě jednu žádost, ale ta nám byla zamítnuta, měli jsme totiž vyčerpaný celkový limit na dotace,“ říká Černá.

Firma má ale štěstí – od 1. června letošního roku se celkový limit pro čerpání dotací na firmu zvýšil. „Příjemce dotace se musí vejít do limitu čerpání podpory maximálně 300 tisíc eur (7,5 milionu korun) v období předchozích 36 měsíců. Do 30. května letošního roku byl v Česku uplatňován limit 200 tisíc eur (zhruba 5 milionů korun) za tři po sobě jdoucí účetní období,“ vysvětluje změnu Martin Švanda, mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Veřejná podpora je v EU obecně zakázaná, s výjimkou podpory malého rozsahu, která má zmíněné limity.

Už tento měsíc tak může firma požádat o další dotaci na školení. „Máme tu sítotiskovou dílnu a v ní nové stroje. Potřebujeme, aby se na nich noví zaměstnanci zaučili. Lidi se nám tu hodně střídají, pořád zaškolujeme nové zaměstnance,“ říká Černá.

Aktuální program Digi pro firmu nemá co do vstřícnosti vůči firmám obdoby – vzdělávání pro své lidi firma pořídí úplně zadarmo, stačí ho vměstnat pod přívlastek „digitální“. Dosud největší vzdělávací dotační program POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců) běžel od roku 2015 do loňska, vyškolil zhruba 90 tisíc pracovníků a rozdal kolem 2,2 miliardy korun. Současný program byl spuštěn loni a podobnou částku musí stihnout vyčerpat do září 2025.

POVEZ navíc nebyl pro každého – ze hry vyloučil všechny firmy se sídlem v Praze a zájemce byl zavázán k finanční spoluúčasti. Samotné školení pak muselo trvat nejméně 40 hodin, což některé firmy odrazovalo.

Program Digi pro firmu je určený pro všechny firmy včetně pražských, minimální délka kurzu je 16 hodin a maximální 80 hodin. Dotace sestává ze dvou položek – zčásti pokrývá náklady na školení (maximálně 21 118 korun na zaměstnance) a zčásti náhradu za mzdu (až 21 770 korun).

Do programu se nemohou hlásit státní instituce ani školy a omezená je také účast velkých podniků. „Ty se umí organizovat, aby dotace čerpaly, chceme jim rozdělit 20 procent celkové sumy, malým podnikům pak 80 procent,“ říká Krištof. Velký podnik je ten, který má přes 250 zaměstnanců.

Veškerá školení musejí být dokončena do konce září roku 2025, aby mohla být proplacena. Zda se do uvedeného data podaří Úřadu práce miliardy přidělit, je nejisté, míní lidé z dotační branže. „Dá se to stihnout, program považujeme za velmi atraktivní. Je však důležité, aby vláda tyto možnosti sama dostatečně propagovala. Dosah konzultačních firem, jako jsme my, má logické limity,“ soudí Jiří Pavlíček, jednatel společnosti enovation, která firmám poskytuje dotační poradenství.

Zdroj: www.hn.cz