V Mladé Boleslavi odstartoval druhý ročník programu, ve kterém se učitelé základních škol ze tří krajů Česka učí, jak zvýšit prestiž technických oborů u žáků základních škol. Pedagogové se seznámí s moderními přístupy ve výuce, se situací na trhu práce a budou se zástupci Škodovky diskutovat, jaké je uplatnění absolventů škol v průmyslu, a to nejen v automobilovém.

Cílem je přitáhnout víc mladých lidí k technickým oborům, protože technicky vzdělaní absolventi na trhu práce stále citelněji chybějí. Projekt koresponduje s kampaní Rok průmyslu a technického vzdělávání, kterou letos vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy a ministerstvo školství.

Představitelé mladoboleslavské automobilky si totiž uvědomují nebezpečí nedostatku kvalitních odborníků na trhu práce. „V zájmu konkurenceschopnosti každého podniku je mít motivované a kvalifikované zaměstnance. Škoda Auto se dlouhodobě věnuje podpoře praktického technického vzdělávání a považuje to za jednu z priorit své společenské odpovědnosti. Aktuálně studium technických oborů nepatří k těm nejoblíbenějším. Věříme, že se nám to i díky tomuto projektu podaří změnit,” říká Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů Škoda Auto.

Pro matematikáře a fyzikáře jsou připraveny workshopy zaměřené na zatraktivnění výuky právě matematiky a fyziky na základních školách, což jsou předměty, které se u většiny žáků přílišně popularitě netěší. Pro kariérové poradce na školách je připraven přehled o reálném uplatnění absolventů škol a také setkání s odborníky na trh práce, které jim pomůže orientovat se v oblasti kariérového poradenství.

Program pro vedení školy pomůže připravit ředitele a zástupce škol na změny, které nastanou v souvislosti se zaváděním nových forem výuky a zvyšování její smysluplnosti. A workshop pro absolventy je určen absolventům loňského ročníku a nabízí další podporu učitelům, aby se dopad a efekt celého projektu ještě prodloužily.

Program potrvá půl roku a završí ho prezentace učitelů a výměna zkušeností z vlastních projektů při výuce. Organizátoři pomocí hodnoticích dotazníků sledují přínos pro učitele z dlouhodobého hlediska.

Oproti pilotnímu ročníku 2013/2014 chystají organizátoři v programu několik inovací. Původní skupina učitelů matematiky a fyziky je letos rozšířena o kariérové poradce, což je nově vznikající funkce na školách, jež má pomoci žáky nasměrovat v jejich dalším studiu a profesní přípravě.

S vedením 12 škol zapojených v projektu školitelé v průběhu jednotlivých setkání proberou úskalí spojená s přizpůsobením škol podmínkám trhu práce. Všem školám navíc nabídnou účast v žákovské soutěži, kam mohou žáci sami přispívat s projekty, kterými chtějí podpořit vědu. Nejlepší projekty škol získají finanční ocenění a tvůrci projektů pojedou na výlet.

Z loňského hodnocení projektu vyplynulo, že učitelé oceňují nabyté poznatky, které mohou zúročit v hodinách matematiky a fyziky, což z dlouhodobého hlediska podporuje zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy a techniku. Díky řadě podnětů, které během celého vzdělávacího procesu získali, obohacují učitelé výuku o praktické poznatky a pokouší se ji udělat pro své žáky zajímavější.

Program vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol vznikl v roce 2013 v rámci projektu Věda má budoucnost pod patronací občanského sdružení Aisis a Škoda Auto. Jde v něm o spolupráci zapojených škol se Škodovkou a smyslem je zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů na základních školách.

Know-how celého projektu vychází z irské iniciativy School Business Partnership, která už navázala 250 partnerství v celém Irsku mezi firmami a školami.

Projekt Věda má budoucnost, ve kterém jsou projekty jak pro učitele, tak pro žáky, trvá od roku 2011. Letos se do něj zapojilo 36 základních a středních škol v České republice a šest středních škol na Slovensku.

 

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-