Akce je zaměřená na výměnu zkušeností firem s inovacemi, s cílem efektivního zavádění a rozvoje inovačních procesů ve firmách v Olomouckém kraji. Partnery akce byly společnost Siemens Česká republika a společnost Sigma Group. Akce se konala v rámci RIS3 projektu „Smart Akcelerátor Olomouckého kraje“ spolufinancovaného z OP VVV.

Putovní setkávání inovativních firem mělo zastávku v Lutíně

Jak můžete ve firmě dosahovat lepších inovačních výsledků? Například díky rotaci odborných pracovníků po různých odděleních či zřízením inovační divize nezatížené běžným provozem. Vyplynulo to z již druhého setkání představitelů inovativních firem z Olomouckého kraje, na němž si manažeři a odborníci na vývoj vyměňovali své zkušenosti s inovacemi. Pod názvem INNOVATION EXPERIENCE tyto akce pořádá sdružení OK4Inovace zabývající se podporou inovativnosti firem.

-lhe-