Síť mateřských center získala autorizaci MPSV pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky a je oprávněna provádět zkoušky v tomto oboru. Po novelizaci zákona složení zkoušky profesní kvalifikace opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“.

Zkouška probíhá podle hodnotících standardů daných Národní soustavou kvalifikací, jejich dodržování kontroluje ministerstvo práce a sociálních věcí. Testovány jsou především praktické schopnosti a dovednosti. Zájemcům a zájemkyním můžeme zapůjčit studijní materiál,“ uvedla koordinátorka profesní kvalifikace Jiřina Chlebovská.

V Síti mateřských center se snažíme přispět k rozšiřování kvalitní péče o malé děti, a tak cítíme velkou zodpovědnost. Na druhou stranu chceme motivovat každého, kdo má chuť a zkušenosti nabízet služby péče o děti, pomůže tak mnoha rodičům, kteří práci nutně potřebují, i sám sobě,“ doplnila prezidentka Sítě mateřských center Rut Kolínská.

Pro zájemkyně o zkoušku profesní kvalifikace připravuje Síť mateřských center šestihodinový přípravný seminář zaměřený především na zdravotní oblast s nácvikem první pomoci u dětí, konzultovány budou ale i ostatní části hodnotícího standardu tak, aby uchazečky věděly, na co se mají zaměřit a kde mohou najít potřebné informace.

Uvítali byste služby profesionální chůvy pro své dítě?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.