Organizační změna se týká zhruba šesti procent zaměstnanců. Z propouštěných osob je přibližně čtvrtina techniků a tři čtvrtiny tvoří dělnické profese. Firma působí v okrese Chomutov, Most a Teplice. Skupina ČEZ avizovala propouštění kvůli úsporám již dříve, podle mluvčího se mělo týkat například části administrativních pracovníků na centrále.

Na každém ze tří úřadů práce se bude jednat řádově o desítky nových zájemců,” uvedl Budinský. Bez práce je jen na Chomutovsku bezmála 10 tisíc lidí, nezaměstnanost se pohybuje okolo 11 procent.

Rozhodlo se, že se náklady musí plošně snížit o 17 procent, a nejjednodušší je ušetřit na lidech,” řekl Šimon Vohar ze Severočeského sdružení odborových organizací důlního průmyslu.

Odboráři žádné demonstrace proti propouštění nechystají. “Lidi se bojí o práci, nejsou schopni svou nespokojenost nějak hromadně vyjádřit. Obracíme se na místní politiky,” řekl Vohar.

Opatření jsou nutná pro udržení stabilního hospodaření společnosti. Organizační změna neovlivní bezpečnost práce v povrchových dolech a nedotkne se ekologického programu budování ochranných opatření pro okolní města a obce, rekultivace a obnovy krajiny po těžbě,” uvedla společnost.
Severočeské doly budou propuštět, i když loni hospodařily s provozním ziskem 5,1 miliardy korun, což bylo nejvíce od vzniku firmy v roce 1994.

ČEZ se k nám chová jako ke kolonii, jenom nás pumpuje,” míní Vohar. Podle něj selhala kontrolní role státu, jenž je majoritním vlastníkem energetické skupiny.

Severočeské doly zaměstnávaly ke konci roku ve dvou dolech 3257 lidí, v dceřiných společnostech dalších téměř dva tisíce osob. Většina uhlí z dolů SD končí v tepelných elektrárnách ČEZ.Těžební firma ještě v dubnu 2010 prohlašovala, že v příštích pěti letech nepočítá s žádným výrazným propouštěním. Největší útlum hornictví postihl havíře v 90. letech, kdy na severozápadě Čech přišlo o práci 30 tisíc horníků.

Domníváte se, že Severočeské doly dělají dobře, když chtějí propouštět, ačkoliv jsou v zisku?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-