„Podniky očekávají, že budou mít v následujících třech až šesti měsících dostatek zakázek. Pozitivní hodnocení zůstalo i u růstu investiční aktivity,“ hodnotí závěry šetření Bohuslav Čížek, hlavní ekonom a ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Stále víc se ale projevují i bariéry dalšího růstu

„Firmy se stále potýkají s nedostatkem pracovníků. Navíc očekávají, že zaměstnanost v tomto i příštím roce ještě mírně vzroste. Na trhu práce je citelná rivalita, podniky si vzájemně přetahují zaměstnance a bojují s vysokou fluktuací,“ popisuje Bohuslav Čížek. 

„V posledním čtvrtletí opět rostly mzdy, zdražují ale i dodavatelské ceny, jako jsou energie či služby. Podniky úměrně tomu zatím nezdražují své výrobky ani služby, což ovlivňuje jejich konečnou ziskovost. Jejich zisky celkově proto nerostou tak rychle jako v posledních letech,“ vysvětluje Bohuslav Čížek.

Firmy čelí výkyvům v kurzu koruny 

„Z šetření vyplývá i to, že se firmy zajišťují proti kurzovému riziku. Téměř 20 % podniků používá euro i v tuzemských transakcích a zhruba 40 % exportu je zajištěno finančními nástroji,“ komentuje Bohuslav Čížek. 

Situace ekonomiky dle SP ČR

„Z pohledu průmyslu termín přehřívání ekonomiky nepoužíváme tak často jako někteří makroekonomové. Uvědomujeme si, že ekonomický růst není samozřejmostí a existuje zde řada nejistot a rizikových faktorů, například kolem vývoje světové obchodní politiky, celní politiky USA nebo vyjednávání o brexitu,“ uvádí Bohuslav Čížek. 

I když tedy ekonomika ani zpracovatelský průmysl letos nedosáhne růstových hodnot roku 2017, lze čekat jejich solidní výkon i v druhé polovině roku 2018. „Očekáváme, že v tomto roce ekonomika poroste tempem nad 3 %,“ předpovídá Bohuslav Čížek. Svou predikci Svaz zveřejnil v rámci šetření SP ČR a ČNB za 1. čtvrtletí 2018 (zde).

Některé instituce provedly revize svých příliš optimistických odhadů a přiblížily se tak predikci Svazu průmyslu. 

Celé šetření si můžete přečíst  zdeNaleznete v něm nejen informace a komentáře k aktuálním ekonomickým očekáváním, ale například také k vnímání dostupnosti financování, bariérám růstu či zajištění exportu.

Zdroj: www.spcr.cz

-lhe-