„Jestliže stát testování ve firmách označuje za jeden z pilířů boje proti šíření nákazy, a zároveň i podle podnikatelů plní širší funkci než jen čistě pro zajištění fungování jejich byznysu, požadavek zaměstnavatelů, aby jim stát zajistil vhodné podmínky pro to, aby mohli testovat, považuji za naprosto oprávněný,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Problémem jsou náklady, komplikace v provozech i nedostatek testů

Reaguje tak na situaci, kdy stát dosud nenavýšil kapacitu odběrových míst pro PCR testy v regionech, kvůli čemuž musí zaměstnanci i několik dní čekat na potvrzující PCR test, zpochybňování antigenního testování některými poradci vlády i dodatečné náklady, které podnikatele zatěžují. Hospodářská komora tento týden upozornila, že stát dosud vhodné podmínky zaměstnavatelům nevytvořil, první etapu testování nevyhodnotil, ale už přichází s požadavkem testovat dvakrát týdně.

Vedle nákladů na personální zajištění testování a administrativu zaměstnavatele zatěžuje vysoká cena testů. Přestože vláda několikrát slibovala, že cena testů klesne pod 60 korun, průměrná cena testu na trhu je mnohem vyšší. „Stát by proto měl příspěvek na test zvýšit alespoň na 100 korun a výši této úhrady průběžně upravovat podle cen na trhu,“ poznamenal Dlouhý.

Podle dat o testování poskytnutých podnikateli Hospodářské komoře jen tato skupina 565 zaměstnavatelů zaměstnává 271 550 pracovníků, přičemž podíl záchytů dosáhl 0,73 %. Ačkoliv podíl záchytů spočítaný z anketovaného vzorku respondentů nemusí odpovídat poměrům v celé ČR, ani sumárnímu obrazu testování ve všech firmách v Hospodářské komoře, výsledek naznačuje, že jestliže podle ministerstva průmyslu je testováno 3,2 milionu zaměstnanců, testování 1x týdně může odhalit přibližně 23 000 lidí týdně, tedy zhruba 100 000 lidí za měsíc, kteří by šli do práce nemocní, a nevěděli o tom.

Desetina zaměstnanců odmítla test podstoupit

Ze šetření také vyplynulo, že naprostá většina respondentů (78 %) zajišťuje testování ve své firmě formou antigenních testů přímo na pracovišti. Druhou nejčastěji využívanou formou je samotestování zaměstnanců antigenním testem mimo pracoviště, tu využívá čtvrtina respondentů. Veřejná testovací centra na antigenní a PCR testy účastníci ankety využívají v 16 % případů.

S neochotou zaměstnanců podrobit se testování, jehož provedení stát zaměstnavateli uložil za povinnost pod hrozbou sankce, se potýkala desetina respondentů.

Do bleskového šetření Hospodářské komory ČR realizovaného ve dnech od 15. do 17. března se zapojilo 565 členů Hospodářské komory s počtem zaměstnanců převyšujícím 50 zaměstnanců, kteří dohromady zaměstnávají 271 550 pracovníků. Respondenty byli zástupci všech hlavních odvětví ze všech krajů České republiky. Většina účastníků ankety působila ve zpracovatelském průmyslu. Celkem 354 respondentů mělo méně než 250 zaměstnanců a 211 respondentů mělo více než 250 zaměstnanců.

Zdroj: www.businessinfo.cz