V prvním bloku seznámil pan Rathouský účastníky s návrhem uzákonění duální větve vzdělávání a následovala široká diskuze ze stran zástupců škol. Poté seznámil se zkušenostmi zavedení prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji jeho zástupce pan Navrátil, opět doprovázené širokou diskuzí.

Po prvním setkání je vidět zájem o spolupráci na zavedení prvků duálního vzdělávání ze strany zřizovatele SŠ, a to Krajského úřadu. Školy nejsou zásadně proti, ale řeší přínos oproti současné situaci, kdy mají rozvinutou spolupráci s mnoha zaměstnavateli. Vše mají podloženo smluvně a jsou s fungováním spokojeni.

Problém vidím na straně zaměstnavatelů, kteří by o spolupráci zájem měli, ale bojí se administrativní zátěže. Úkol do dalšího setkání je pokusit se kontaktovat více firem.

Autor: Naděžda Vojtíšková