Na setkání, které se uskutečnilo 28. února 2018 proběhlo představení projektu Jak na rovnost v odměňování… aneb pozor na nezamýšlené důsledky, byly představeny aktivity Ministerstva práce a sociálních věci v oblasti rovného odměňování žen a mužů a byly představeny rozdíly v odměňování žen a mužů a největší negativní vlivy.

-red-