Naopak nejhůře na tom budou lidé se základním vzděláním a ti, kteří jsou vyučeni v zemědělství či lesnictví. Podle časopisu Týden to vyplývá z prognózy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) pro roky 2011 až 2015.

Ústav se v rámci své prognózy zaměřil na to, kolik nových pracovních míst vznikne a v jakém poměru budou k celkovému množství zaměstnanců v jednotlivých profesích. Týden.cz si všiml, že například lidí s maturitou v učebním oboru motorová vozidla a výroba dopravních prostředků bude na pracovním trhu nedostatek. Počet pracovních míst, která pro ně vzniknou do konce roku 2015, se totiž bude pohybovat na více než 42 procentech počtu pracovních míst existujících na konci roku 2010. A jenom zanedbatelná část z nich prý vznikne prostou generační obměnou.

A podle zjištění časopisu Týden na tom budou podobně i lidé, kteří vystudovali některou ze středních zdravotnických škol či učňovský obor zaměřený na užité umění – sem patří například umělečtí řemeslníci. Na druhou stranu ne příliš dobré vyhlídky na získání práce mají podle mínění expertů ústavu práce absolventi zemědělských a lesnických oborů či lidé se základním vzděláním. Nová pracovní místa, která se pro ně objeví, se dají podle ústavu počítat maximálně ve stovkách. Špatně na tom ale prý při shánění práce budou také absolventi vysokých a vyšších odborných škol zaměřených na oblast práva. V prvních dvou případech nejde o překvapení, počet zaměstnanců zde dlouhodobě klesá.

U právnických oborů ale mělo podle Týdne.cz až dosud množství nových pracovníků dlouhodobě vzestupnou tendenci a ještě v loňské prognóze byly vyhlídky lidí s podobným vzděláním hodnoceny jako dobré. Místa, která se v této oblasti podle letošní prognózy do roku 2015 objeví, mají být důsledkem přirozené obměny například kvůli odchodu do důchodu či změny zaměstnání.

-pda-