Kompromisní novela zákoníku práce, na které se shodli sociální partneři, přináší úpravy, které firmy dlouhodobě požadovaly, tedy zejména zjednodušení doručování písemností nebo zrušení vydávání zápočtového listu u dohod o provedení práce. Obsahuje také úpravy z oblasti bezpečnosti práce, ať už jde o prevenci nebo zvýšení odškodného při smrtelných úrazech.

Upravuje i nové spravedlivější počítání dovolené s ohledem na rozvržení pracovní doby či kratší pracovní úvazky. Dalším z významných témat, jimiž se novela zabývá, jsou tzv. sdílená pracovní místa. Důvodová zpráva vysvětluje, že je v souladu s koncepcí rodinné politiky i s požadavky praxe tento nový institut v podobě určité formy flexibilního režimu práce zavést, což by mělo přispět k lepšímu sladění rodinného a pracovního života zaměstnanců a vytvořit tak podmínky pro větší zapojení zaměstnanců s kratšími pracovními úvazky do pracovního procesu.

Regionální zastoupení SP ČR na podzim chystají sérii diskusních fór, která představí změny v zákoníku práce a pracovněprávní legislativně obecně. Termíny a místa konání naleznete v Kalendáři akcí na webu SociálníDialog.cz. Srdečně Vás zveme:

 • 23. září 2020 v Olomouci
 • 29. září 2020 v Ostravě
 • 30. září 2020 v Praze
 • 13. října 2020 v Plzni
 • 15. října 2020 v Brně
 • 21. října 2020 v Pardubicích
 • 22. října 2020 v Karlových Varech
 • 4. listopadu 2020 ve Zlíně
 • 10. listopadu 2020 v Českých Budějovicích
 • 12. listopadu 2020 v Jihlavě
 • 24. listopadu 2020 v Praze
 • 25. listopadu 2020 v Ústí nad Labem
 • 26. listopadu 2020 v Hradci Králové
 • 1. prosince 2020 v Liberci.

-red-