Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj se zaměřuje na nedostatečně rozvinutý systém celoživotního vzdělávání pro technické profese/kvalifikace. K dílčím cílům, které dohoda obsahuje, patří využívání systému dalšího vzdělávání založeného na Národní soustavě kvalifikací a na oborech vzdělávání k doplnění potřebného počtu kvalifikovaných techniků a řemeslníků pro trh práce Moravskoslezského kraje, podpora rozvoje spolupráce zaměstnavatelů, škol (zejména střední odborné školy technického zaměření) a veřejné správy.

Nástroje, pomocí nichž budou stanovené disproporce řešeny, představují například zvolené rekvalifikace osob vedených v evidenci nezaměstnaných Úřadu práce (Aktivní politika zaměstnanosti); zkrácené vzdělávací programy pro dospělé (viz příklad vyučeného autoelektrikáře, který může během jednoho školního roku získat vyučení v oboru elektrikář při studiu příslušného oboru); dále pak systém Národní soustavy kvalifikací a autorizovaných osob pro klíčové technické a řemeslné profese/kvalifikace v MSK; využití aktuálních oborů vzdělávání pro nabídku nedostatkových kvalifikací (viz např. profese „kovář" v rámci výučního oboru „Podkovář a zemědělský kovář") a využití platformy partnerství Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

Regionální rešerše

Jako základ pro uzavření regionální sektorové dohody byla zpracována rešerše analytických podkladů, jež slouží jako výchozí materiál pro stanovení prioritních témat v regionu. Jsou v ní shrnuty výsledky již existujících analýz a dalších podkladů k určení priorit regionálního trhu ve vazbě na nosná odvětví, zmapovány vývojové trendy trhu práce, aktualizována analýza disparit středního vzdělávání ve vazbě na trh práce a odůvodněno, co řešení navrhovaných témat přinese pro daný region.

Regionální rešerše pro Moravskoslezský kraj ke stažení

Kulatý stůl

Za účelem projednání vybraného tématu a navržených opatření regionální sektorové dohody se 24. června 2014 v Ostravě setkali u kulatého stolu zástupci zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělavatelů, krajského úřadu a Úřadu práce ČR.

Zpráva z kulatého stolu ke stažení


Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj

Tisková zpráva: Uzavření Regionální sektorové dohody pro Moravskoslezský kraj

Tisková zpráva: Společnost TATRA TRUCKS a.s. přistupuje k Regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj

Znění Regionální sektorové dohody pro Moravskoslezský kraj

K Regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj, která představuje písemnou úmluvu o rozdělení rolí a spolupráci mezi klíčovými aktéry trhu práce a přispívá k řešení disproporcí regionálního trhu práce, se můžete kdykoliv připojit svým podpisem.

 Kontakt

  • Máte-li jakýkoliv dotaz či se chcete připojit k Regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj, kontaktuje, prosím, Petra Holicu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 733 643 510).