Tradičně silný textilní, oděvní a kožedělný průmysl, který vykazoval v roce 2001 nadprůměrnou zaměstnanost, prošel složitým obdobím poklesu výrobních kapacit a tím i zaměstnanosti. Vzdělání se specializací na textilní výrobu zaznamenalo výrazný útlum zájmu ze strany studentů a to dnes působí firmám obtíže při nahrazování odcházejících pracovníků. V Královéhradeckém kraji je přitom textil jednou ze šesti prioritních oblastí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací vymezených v Regionální inovační strategii Královéhradeckého kraje a v posledních šesti čtvrtletích vykazuje nárůst. V současnosti má na území kraje sídlo více než 10 výrobních a obchodních společností v oboru textilní výroby, které zaměstnávají více než 100 zaměstnanců. Největším problémem se pro tyto významné zaměstnavatele v současnosti stává nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, což by v budoucnu mohlo ohrozit výrobní procesy v textilní výrobě. Síť středních škol v kraji je naprosto nedostatečná a firmy pociťují nízkou nabídku jak u pracovníků s výučním listem, tak v oblasti profesí, které vyžadují úplné střední a vysokoškolské vzdělání.

K nápravě této situace vznikla Regionální sektorová dohoda pro Královéhradecký kraj, zahrnující opatření jako zvýšení informovanosti, propagace odvětví jako perspektivního oboru s budoucností, zmapování konkrétních potřeb zaměstnavatelů a demografické prognózy, efektivnější využití systému dalšího vzdělávání založeného na Národní soustavě kvalifikací a další.

Regionální rešerše

Jako základ pro uzavření regionální sektorové dohody byla zpracována rešerše analytických podkladů, jež slouží jako výchozí materiál pro stanovení prioritních témat v regionu. Jsou v ní shrnuty výsledky již existujících analýz a dalších podkladů k určení priorit regionálního trhu ve vazbě na nosná odvětví, zmapovány vývojové trendy trhu práce, aktualizována analýza disparit středního vzdělávání ve vazbě na trh práce a odůvodněno, co řešení navrhovaných témat přinese pro daný region.

Regionální rešerše pro Královéhradecký kraj ke stažení

Kulatý stůl

Za účelem projednání vybraného tématu a navržených opatření regionální sektorové dohody se 10. září 2014 v Hradci Králové setkali u kulatého stolu zástupci zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělavatelů, krajského úřadu a Úřadu práce ČR.

Zpráva z kulatého stolu ke stažení


Regionální sektorová dohoda pro Královéhradecký kraj

Tisková zpráva: Uzavření Regionální sektorové dohoddy pro Královéhradecký kraj

Znění Regionální sektorové dohody pro Královéhradecký kraj

 K Regionální sektorové dohodě pro Královéhradecký kraj, která představuje písemnou úmluvu o rozdělení rolí a spolupráci mezi klíčovými aktéry trhu práce a přispívá k řešení disproporcí regionálního trhu práce, se můžete kdykoliv připojit svým podpisem.

Kontakt

  • Máte-li jakýkoliv dotaz či se chcete připojit k Regionální sektorové dohodě pro Královéhradecký kraj, kontaktuje, prosím, Ing. Naděždu Vojtíškovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 733 643 520).