Za posledních 15 let se nevyučil ani jeden absolvent ve slévárenských oborech, např. pro vykonávání zaměstnání v pozicích formíř – jádrař, hutní technik technolog, hutník tavič neželezných kovů, slévárenský technik a mnoha dalších. V Jihomoravském kraji nejsou v tomto oboru k dispozici ani absolventi s maturitou ve slévárenství. Slévárenské a strojírenské firmy volají po kvalifikovaných zaměstnancích, které si už nebudou muset složitě a dlouze zaučovat.

Řešení tohoto problému se věnuje Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj. Opatření, která přispějí k nápravě nedostatku kvalitních slévačů, zahrnují mimo jiné podporu „technického myšlení" na všech úrovních, propojení škol a firem z oboru, popularizaci nedostatkových oborů, revizi profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací a rozšíření sítě autorizovaných osob, apod.

Regionální rešerše

Jako základ pro uzavření regionální sektorové dohody byla zpracována rešerše analytických podkladů, jež slouží jako výchozí materiál pro stanovení prioritních témat v regionu. Jsou v ní shrnuty výsledky již existujících analýz a dalších podkladů k určení priorit regionálního trhu ve vazbě na nosná odvětví, zmapovány vývojové trendy trhu práce, aktualizována analýza disparit středního vzdělávání ve vazbě na trh práce a odůvodněno, co řešení navrhovaných témat přinese pro daný region.

Regionální rešerše pro Jihomoravský kraj ke stažení

Kulatý stůl

Za účelem projednání vybraného tématu a navržených opatření regionální sektorové dohody se 3. září 2014 v Brně setkali u kulatého stolu zástupci zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělavatelů, krajského úřadu a Úřadu práce ČR.

Zpráva z kulatého stolu ke stažení


Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj

Tisková zpráva: Uzavření Regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj

Znění Regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj

 K Regionální sektorové dohodě pro Jihomoravský kraj, která představuje písemnou úmluvu o rozdělení rolí a spolupráci mezi klíčovými aktéry trhu práce a přispívá k řešení disproporcí regionálního trhu práce, se můžete kdykoliv připojit svým podpisem.

Kontakt

  • Máte-li jakýkoliv dotaz či se chcete připojit k Regionální sektorové dohodě pro Jihomoravský kraj, kontaktuje, prosím, Kateřinu Budínkovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 733 643 515).