Sektorová dohoda představuje jedinečný nástroj pro řešení oblasti lidských zdrojů při současné neuspokojivé situaci na trhu práce. Česká ekonomika se po několika letech recese zvedá, míra nezaměstnanosti mírně klesá, a o to více zaměstnavatelé pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovníků a nedostatečně připravené absolventy škol. A protože již všichni pochopili, že je třeba začít skutečně konat, podařilo se za několik měsíců to, co dříve nebývalo běžnou praxí – s vidinou naplnění vizí, které si sektorové dohody stanovily, se spojili zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců, škol a vzdělávacích institucí, ale také Úřadu práce ČR a relevantních ministerstev. V případě regionálních sektorových dohod se připojili rovněž hejtmani a Krajské úřady.

Společně pak vybrali obory, kde je oblast lidských zdrojů nejvíce pálí, a poté zpracovali sektorové dohody, které ovšem nejsou jen archem papíru, ale obsahují konkrétní opatření s termíny realizace a partnery, kteří za ni budou zodpovídat. Po dlouhých vyjednáváních, připomínkování a upravování jsou sektorové dohody hotovy a začal proces podepisování.

Regionální sektorové dohody (RSD) mají v krajích velký ohlas

Při slavnostních aktech za účasti hejtmanů jsou signovány regionální sektorové dohody. U prvních podepsaných (RSD pro Ústecký kraj a RSD pro Královéhradecký kraj), již dokonce jejich aktéři začali realizovat první opatření a aktivity z Akčních plánů.

Škála oborů, na které se RSD v krajích zaměřují, je široká. Tým RSD pro Královéhradecký kraj si dal za cíl zajistit více kvalifikovaných odborníků a absolventů středních škol na trhu práce v tradiční oblasti kraje – textilním a oděvním průmyslu. RSD pro Ústecký kraj se soustředí na dosažitelnost kvalifikované pracovní síly pro chemický průmysl a chce přispět nejen k rozvoji zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, ale i k celkovému dalšímu rozvoji a modernizaci chemického průmyslu. Podobný úkol si stanovila také RSD pro Pardubický kraj. Chemii, konkrétně oblasti plastikářství, se věnují i RSD pro Plzeňský kraj, RSD pro Zlínský kraj a RSD pro Kraj Vysočina, které prostřednictvím zajištění kvalifikované pracovní síly pomohou rozvoji firem z oboru. Oblast elektrotechniky a energetiky si vybraly RSD pro Jihočeský kraj a RSD pro Olomoucký kraj, a i k nim se připojují významní zaměstnavatelé z obou krajů a navazují úzkou spolupráci se školami a vzdělávacími institucemi. Nijak překvapivou skutečností je, že tým RSD pro Liberecký kraj přispěje realizací dohodnutých aktivit k zajištění potřebných odborníků pro znovu se rozvíjející sklářský průmysl. RSD pro Karlovarský kraj pomůže zaměstnavatelům v oblasti „černých” řemesel a RSD pro Moravskoslezský kraj spolupracuje s aktéry z oboru zpracovatelského průmyslu, kteří si rovněž stěžují na nedostatečně kvalifikovanou pracovní sílu. Slévárenství je ohroženým odvětvím v Jihomoravském kraji, a proto se zde spojili partneři, aby zvýšili jeho prestiž a přesvědčili veřejnost o tom, že se jedná o obor zajímavý, ale především perspektivní. RSD pro Středočeský kraj se zaměřuje na téma, které není příliš známé, a přesto zaměstnavatele velmi trápí – nedostatek pracovníků v oblasti autodopravy a opravy velkých vozů.

Společným cílem všech sektorových dohod, ať se jedná o jakékoli odvětví, je především díky spolupráci všech stran dosáhnout stavu, kdy školy budou opouštět absolventi s praxí a bez okamžité potřeby dalšího proškolování, rekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání budou zaměstnatelní, zaměstnavatelé budou mít kvalifikované zaměstnance, počet nezaměstnaných se sníží a ekonomika poroste.

Sektorové dohody vznikají v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů” iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Kristýna Bendíková, SP ČR