Sociální dialog

Projekt “Sektorové dohody – řešení RLZ”

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Projekt “Sektorové dohody – řešení RLZ”

Projekt „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ (Sektorové dohody - řešení RLZ), financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byl realizován v letech 2014 – 2015.

Na realizaci projektu se spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů podíleli také odvětvoví reprezentanti ze sektorových rad. V těch jsou sdruženi zástupci zaměstnavatelů, zastřešujících svazů a asociací i vzdělavatelů. Síť 29 sektorových rad v současné době zahrnuje více než tisíc odborníků ze všech oblastí národního hospodářství. Jednotlivé pracovní týmy pro dané aktivity se dále skládaly ze zástupců zaměstnanců (odborových organizací), vzdělavatelů a reprezentantů veřejné správy.

Hlavním účelem projektu bylo nalezení efektivních řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve všech regionech ČR mimo hlavní město Prahu, a to za účasti již zmíněných zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších aktérů (např. úřadů státní správy a samosprávy, vzdělávacích institucí), kteří mohou tuto oblast aktivně ovlivňovat. K tomu slouží sociální dialog mezi všemi dotčenými aktéry. V jeho rámci byly uzavírány sektorové dohody, jejichž podpisem jednotliví aktéři vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci vybraných problémů.

Na základě sociálního partnerství a ve spolupráci s regionálními aktéry byla definována klíčová témata ovlivňující rozvoj lidských zdrojů a nabídku a poptávku na trhu práce. Tato témata pak byla použita k vytvoření a uzavření příslušných sektorových dohod ve dvou úrovních ¬ národní a regionální úrovni. Na národní úrovni vznikla 1 Národní dohoda (ND), která řeší zásadní průřezová témata, a 8 sektorových dohod pro vybraná odvětví (SD). Na regionální úrovni bylo připraveno 13 regionálních sektorových dohod (RSD), ve všech krajích mimo hl. m. Prahu.

Dalším úkolem projektu byla podpora zaměstnavatelů a zaměstnanců při rozvoji Národní soustavy povolání ve formě inventury a případné revize stávajících jednotek práce a ve spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání také dopracovat nové jednotky práce.

 

Sektorové dohody - brožura ke stažení

 

Průvodce službami Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele a zaměstnance

 

Metodika tvorby a realizace sektorových dohod

 

Závěrečné konference projektu

Olomouc, 24. 9. 2015

Pozvánka a program

Tisková zpráva

Prezentace z konference

 

České Budějovice, 1. 10. 2015

Pozvánka a program

Tisková zpráva

 

Praha, 7. 10. 2015

Pozvánka a program

Tisková zpráva

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?