Přestože situace na trhu práce se zlepšila a míra nezaměstnanosti v letošním roce zaznamenala velký pokles, zůstává mezi nezaměstnanými velké procento těch, kteří jsou tzv. nezaměstnatelní (nedisponují dostatečnou či vhodnou kvalifikací, nemají pracovní návyky, raději pobírají sociální dávky, než by pracovali za nízkou mzdu). Na druhé straně si zaměstnavatelé stále stěžují na nedostatek kvalifikovaných zájemců o práci. Sociální partneři si proto kladou za cíl napomoci všemi dostupnými prostředky a modely k nalezení efektivního a dlouhodobého řešení disproporcí na trhu práce. Za velmi důležitý nástroj považují právě sektorové dohody.

Sektorová dohoda je "gentlemanská dohoda" mezi zúčastněnými aktéry. Není právně vymahatelná, její plnění je otázkou osobní odpovědnosti a skutečných zájmů zúčastněných stran. Sektorová dohoda představuje novou formy spolupráce všech dotčených stran při řešení bariér v rozvoji lidských zdrojů a disproporcí trhu práce. Je platformou, která by měla kdykoli umět pružně řešit aktuální problémy v dané oblasti nejen na regionální, ale i na národní úrovni. 


Hlavním cílem sektorových dohod je nalezení efektivního řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice, a to prostřednictvím rozvoje a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli, zaměstnanci, vzdělavateli a veřejnou správou. Konkrétně se jedná o tvorbu a uzavření sektorových dohod, které se zaměřují na řešení vytipovaných konkrétních problémů. Na sektorových dohodách se podílejí všichni relevantní partneři, kteří vyjádří svoji vůli problémy nejen pojmenovat, ale napomoci svým dílem k jejich řešení. Sektorové dohody jsou písemnou politicko-společenskou úmluvou mezi vedoucími představiteli partnerů, doplněné úmluvou realizátorů konkrétních opatření.

Sektorové dohody pomáhají řešit rychle a účinně nedostatky na trhu práce, o kterých se již léta jen mluví. Smyslem všech sektorových dohod, zpracovaných na úrovni odvětví, krajů a na národní úrovni, je využít již jednou úspěšně odpilotovaný jedinečný nástroj k řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Právě zapojením všech aktérů sociálního dialogu bude dosaženo vyrovnaného stavu, kdy budou školy opouštět absolventi bez okamžité potřeby dalšího proškolování, zaměstnavatelé získají kvalifikované zaměstnance, počet nezaměstnaných se sníží a česká ekonomika poroste. Už totiž není čas čekat na to, že se nepříznivá situace ohledně nedostatku kvalifikovaných zájemců na trhu práce vyřeší sama.

12. září 2014
/  Kategorie: Základní informace
Projekt „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ (Sektorové dohody - řešení RLZ), financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byl realizován v letech 2014 – 2015.

Na realizaci projektu se spolu se...
10. září 2014
/  Kategorie: Základní informace
Sektorové dohody byly s úspěchem pilotovány ve veřejné zakázce „Národní soustava povolání II“, na jejíž realizaci se rovněž podílel Svaz průmyslu a dopravy ČR v konsorciu s Hospodářskou komorou ČR a společností TREXIMA, spol. s r.o.

Sektorové dohody jsou výsledkem práce...