Sociální dialog

Sektorová dohoda pro odvětví veřejné správy a služeb

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Sektorová dohoda pro odvětví veřejné správy a služeb

Optimalizovat lidské zdroje v sociálních službách pomocí standardizace kvalifikačních požadavků na výkon dané profese, využívat profesní kvalifikace z Národní soustavy kvalifikací zastřešené zákonem č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání – to je úkol odvětví veřejných služeb a správy. Proto byla zahájena komunikace mezi zástupci poskytovatelů s Ministerstvem práce a sociálních věcí, krajskými úřady a Úřadem práce ČR a vytvoří se minimální personální požadavky pro jednotlivé druhy sociálních služeb a budou prosazeny potřebné legislativní změny do právních předpisů. Přínosem sektorové dohody v oblasti sociálních služeb bude především zvýšení kvality poskytovaných služeb a tím i spokojenosti klientů a jejich rodinných příslušníků.

Sektorová dohoda pro sociální služby byla uzavřena v 1. polovině roku 2015.

Sektorová dohoda pro sociální služby

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?