Sociální dialog

Sektorová dohoda pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Sektorová dohoda pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu

Deklarace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu definovala jako problematickou oblast spolupráci podniků se středními odbornými školami při získávání studentů. Proto se tvůrci sektorové dohody soustředí na uzavírání jednotlivých dohod mezi textilními a oděvními firmami, odbornými školami a kraji, v jejichž rámci by školy mohly pružně reagovat na poptávku firem po odborných zaměstnancích. Do odborného výcviku a praxe a studentů středních odborných škol všech kvalifikačních stupňů se zapojí také samotní zaměstnavatelé a úkolem bude i motivace rodičů a jejich dětí, žáků základních škol, ke studiu na odborných textilních školách a odborných školách souvisejících oborů na všech kvalifikačních úrovních. Obecná popularizace techniky a technických oborů se zdůrazněním perspektivy pracovního uplatnění by měla přispět ke stabilizaci a zvýšení konkurenceschopnosti firem podnikajících v tomto tradičním odvětví českého průmyslu.

Sektorová dohoda pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu byla uzavřena v 1. polovině roku 2015

Sektorová dohoda pro textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?