Sociální dialog

Sektorová dohoda pro odvětví stavebnictví

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Sektorová dohoda pro odvětví stavebnictví

Odvětví stavebnictví, jež se momentálně potýká s celkovým propadem, řeší téma implementace nových výrobků a technologií do celoživotního vzdělávání řídících, výkonných a kontrolních pracovníků ve stavebnictví – výstavba nízkoenergeticky náročných budov. Ke klíčovým opatřením řadí vytvoření vzorového programu kurzů pro řemeslníky se zaměřením na nové nároky vyplývající z požadavků na energetickou náročnost budov, celoživotní vzdělávání pro jednotlivé sledované profese (využití řemeslných manuálů a osnov rekvalifikačních kurzů celoživotních kurzů, příprav na zkoušky a rekvalifikačních kurzů), úpravy katalogů znalostí a dovedností jednotlivých profesí v rámci aktualizace NSP a NSK) v návaznosti na realizaci požadavků EPBD II, vytvoření kvalifikačních a hodnoticích standardů pro stavební dozor, technický dozor stavebníka a autorský dozor, zpracování databáze všech pracovníků v řemeslných profesích s evidencí jejich absolvovaných školení a mnoho dalších. Sektorová dohoda by měla přispět k oživení trhu práce v oblasti stavebnictví a napomoci tak růstu celého odvětví.

Sektorová dohoda pro odvětví stavebnictví byla uzavřena v 1. polovině roku 2015.

Sektorová dohoda pro stavebnictví

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?