Sociální dialog

Sektorová dohoda pro odvětví informačních technologií a elektronické komunikace

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Sektorová dohoda pro odvětví informačních technologií a elektronické komunikace

Pro odvětví informačních technologií a elektronické komunikace byla zpracována sektorová dohoda na v současnosti velmi aktuální téma vytvoření systému rozvoje lidských zdrojů v oblasti kybernetické bezpečnosti v souvislosti s připravovaným zákonem o kybernetické bezpečnosti. Její součástí jsou návrhy opatření, jako například zahájení dialogu s klíčovými subjekty jako NBÚ, zástupci ministerstev, IT asociací a zaměstnavateli (veřejný a privátní sektor), vytvoření a ověření modelu vzdělávání na třech stupních znalostí/kompetencí v oblasti kybernetické bezpečnosti v návaznosti na metodiku a systém Národní soustavy kvalifikací / Národní soustavy povolání, propojení celoživotního a terciálního vzdělávání s požadavky trhu práce, zapojení univerzit cestou úprav nebo definicí nových studijních programů, zapojení veřejných a soukromých vzdělávacích institucí a zákonem dotčených subjektů do vzdělávacího a adaptačního procesu pro absolventy a další. Kybernetická bezpečnost výrazně ovlivňuje konkurenceschopnost celé ekonomiky a pomocí sektorové dohody by měli být pracovníci v tomto sektoru správně kvalifikováni, zařazeni a hodnoceni.

Sektorová dohoda pro odvětví informačních technologií a elektronické komunikace byla uzavřena v 1. polovině roku 2015.

Sektorová dohoda pro kybernetickou bezpečnost

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?