Jsme proti umělému zasahování státu do problematiky zvyšování mezd, k takovému kroku musí podniky motivovat reálný ekonomický výsledek, nikoliv nátlak administrativy státu,“ zopakoval v debatě dlouhodobé stanovisko HK ČR Dlouhý. I přes konstruktivní debatu se v tomto názoru s představiteli ČMKOS neshodl. Podobně prezentovaly obě strany svá odlišná stanoviska i k novele zákoníku práce. Dlouhý zde vyslovil razantní nesouhlas především s návrhem ČMKOS na uzákonění 5 týdnů dovolené. “Je na každém zaměstnavateli, aby se rozhodl, zda týden dovolené navíc poskytne či ne. Většina z nich to už nyní dělá dobrovolně,“ dodal.

Předseda ČMKOS Josef Středula odvětil, že odbory odmítají tvrzení zaměstnavatelů, že navrhované změny v pracovním právu jdou proti jejich konkurenceschopnosti a poškodí podnikatele. „Jestliže poškození je dodržení elementárních pravidel, tak v tom případě ať se tak klidně stane. Například právo odborů na spolurozhodování o agenturním zaměstnávání žádného seriózního zaměstnavatele poškodit nemůže, v jeho zájmu by mělo být i obnovení práva odborů zastavit práci v případě ohrožení života zaměstnanců, zejména když stoupá počet smrtelných úrazů. Jak může ohrozit konkurenceschopnost podniků náš návrh na pětitýdenní dovolenou, kdy, už dnes je běžně uplatňována ve třech čtvrtinách průmyslových firem a ve státní správě,“ ptal se Středula.

Shoda panovala v rámci návrhu na “využití” propuštěných pracovníků OKD. “Souhlasíme, že by tito lidé mohli částečně nalézt pracovní uplatnění ve firmách, kterým nyní chybí zaměstnanci,“ uvedl Středula a potvrdil tak stanovisko prezidenta Dlouhého z uplynulých dní.

Oba zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů se závěrem schůzky shodli na konstruktivním fungování sociálního dialogu v ČR. Setkání vedení HK ČR a ČMKOS by měla v budoucnu pokračovat.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-