Největší růstové příležitosti pro letošní rok vidí čeští generální ředitelé ve vývoji nového výrobku či služby (27 %). Uvědomují si, že musí držet krok s nejnovějšími trendy, a proto ani rychlost technologických změn nevnímají jako hrozbu pro svůj byznys. Více než polovina dotázaných se těchto změn vůbec nebojí. Hlavním tématem ve firmách jsou dnes digitální technologie. Již 30 % českých firem má alespoň polovinu zákazníků z on-line světa. Při výrobě či poskytování služeb používá digitální technologie také již 30 % českých firem a pro dalších téměř 40 % je jejich zavedení v současné době priorita.

Výsledky však zároveň ukazují, že třetina generálních ředitelů není ochotna přijmout digitalizaci ani na místech, kde již dnes existují dostupná řešení. To potvrzuje, že konkurence na trhu a stále relativně levná pracovní síla nenutí české firmy k radikálnější digitální optimalizaci,” říká Jiří Moser, řídící partner PwC ČR.

Dobré časy s opatrností

Další strategické příležitosti vidí lídři českých firem v růstu na domácím, tedy českém trhu (26 %) a stávajícím zahraničním trhu (19 %). Až s velkým odstupem je zahraniční expanze (11 %). Čeští ředitelé mají jen mírné obavy z vývoje ekonomiky, třetina se dokonce makroekonomických hrozeb nebojí vůbec. Přesto jsou opatrní. Významnější úsporná opatření provedlo loni 71 % firem a i letos se na ně chystá 60 % podniků.

Generální ředitelé si uvědomují, že růst nemusí trvat věčně a v nejistém vývoji globální ekonomiky nechtějí nic ponechat náhodě. Téměř 60 % dotázaných proto využívá současné příznivé ekonomické prostředí k investicím do změn, které jim umožní pružněji reagovat na případné výkyvy trhu. Dalších 15 % si vytváří finanční polštář,” říká Jiří Moser.

České firmy mají nyní dostatek hotovosti. Jejich šéfové se nebojí inflace, ani nedostatku zdrojů pro financování růstu. Devět z deseti dotázaných hodlá použít pro financování růstu vlastní zdroje. Půjčit v bance si hodlá 30 % dotázaných a 10 % si chce sáhnout na veřejné zdroje či fondy EU.

Rekordní fúze a akvizice

Rok 2016 byl rekordní z pohledu fúzí a akvizic a podobný trend čekáme i letos. Jedním z impulsů je i dostatek relativně levných zdrojů financování. Setkáváme se tam se situací, kdy firma naopak řeší, kam volné prostředky umístit. Fúze či akvizice je jednou z možností, která může navíc pomoci i k expanzi podniku, získání nových technologií, ale třeba i lidí,” vysvětluje Jiří Moser.

Právě nedostatek lidí s potřebnými znalostmi a dovednostmi označili čeští generální ředitelé za největší hrozbu v letošním roce, která může ohrozit jejich podnikání. Velmi se jí obává celkem 60 % dotázaných a dalších 35 % jí označilo alespoň za mírnou hrozbu.

Nedostatek lidí již reálně podvazuje růstové možnosti řady firem. Sehnat kvalitního či vůbec nějakého zaměstnance může být těžší, než získat zákazníka,” dodává Jiří Moser.

Osmý ročníku Českého průzkumu názorů generálních ředitelů se během posledního čtvrtletí 2016 zúčastnilo 114 vedoucích představitelů nejvýznamnějších společností působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů navazuje na PwC Celosvětový průzkum názorů generálních ředitelů. Výsledky jeho již 20. ročníku byly stejně jako v předchozích letech zveřejněny na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-