Schodek důchodového systému se v letech 2009 až 2013 zvyšoval v průměru o 12 procent ročně, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který varoval, že dlouhodobě jde o neudržitelný stav.

Kontrola mimo jiné ukázala, že stav zvláštního účtu pro přebytky z důchodového pojištění by mohl být dvojnásobný, pokud by se z důchodového systému nehradila i správa systému. Výběr důchodového pojistného NKÚ kontroloval na ministerstvech práce a sociálních věcí (MPSV), financí, obrany a vnitra.

Kontroloři zjistili, že u MPSV, které spravuje 98 procent výdajů důchodového systému, rostly výdaje na důchody od poloviny 90. let v průměru o pět procent ročně kvůli rostoucímu počtu seniorů a také pravidelné valorizaci penzí. Zvyšovaly se sice i příjmy a do systému plynuly také desítky miliard korun z privatizace státních podniků a více než sedmiprocentního podílu z výnosu DPH náležejícího státu, systém je ale stále ve schodku. “Dlouhodobě jde o neudržitelný stav,” uvedla mluvčí NKÚ Olga Málková.

Na zvláštním účtu pro přebytky z důchodového pojištění, který byl zřízen v roce 1995, bylo na konci předloňska 22,6 miliardy korun. Podle NKÚ mohl být ale stav účtu dvojnásobný.

Započítávání nákladů na správu důchodového systému do jeho výdajů podle NKÚ zkresluje celkovou bilanci příjmů a výdajů systému. Pokud by totiž ministerstvo v letech 2004 až 2008, kdy byl důchodový systém přebytkový, převedlo na zvláštní účet celý přebytek a neodečetlo z něj výdaje na správu, mohl být zůstatek na zvláštním účtu o 22,5 miliardy korun vyšší,” dodala mluvčí.

Náklady na správu důchodového systému, které do výdajů systému započítává v souladu se zákonem ministerstvo financí, se podle NKÚ v letech 2009 až 2013 pohybovaly mezi pěti až sedmi miliardami korun.

Dávky důchodového pojištění koncem roku 2013 pobíraly téměř tři miliony lidí. Rostl především počet přiznaných starobních důchodů. Ten koncem roku 2013 podle MPSV pobíralo zhruba 2,3 milionu seniorů, což je asi o třetinu více než v roce 1996.

-lhe-