S plánovanou blokádou silnic většina veřejnosti nesouhlasí, policie by nicméně dle většinového mínění neměla případným blokádám bránit. Závěry pocházejí z bleskového průzkumu agentury Sanep, které média a zpravodajské agentury citují.

Ze závěrů průzkumu vyplývá, že téměř dvě třetiny populace se bojí, že pokračující reformní úsilí může radikalizovat českou společnost. Z nálezu výzkumné agentury vyplývá, že většinová podpora čtvrteční stávky znamená, kromě protestu proti vládním reformám, i nespokojenost většiny veřejnosti s politickým prostředím, kterému dominují korupční aféry, politikaření, koaliční neshody a nenaplněné sliby politických stran.

Bleskový exkluzivní internetový průzkum Sanepu uskutečnila agentura ve dnech 13. až 14. června 2011 na vybrané skupině 2 081 respondentů. Z průzkumu vyplývá, že téměř pro dvě třetiny respondentů (62,1 procenta), nepředstavuje čtvrteční stávka, jež v některých městech paralyzuje městskou hromadnou dopravu či železniční dopravu, výraznější problém. Případným blokádám silnic v hlavním městě, by policie podle názoru 55,4 procenta dotázaných neměla nijak bránit.

Generální stávka, jejímž cílem je ochromit hospodářství, a to za účelem maximalizace tlaku na politické představitele a následné prosazení svých požadavků, by případně měla souhrnnou podporu 59,9 procenta respondentů. Protest proti reformám podporuje podle Sanepu 34,3 procenta dotázaných, kteří by souhlasili i s vyhlášením generální stávky. Protest proti vládním reformám ani jakoukoli formu stávky nepodporuje 22,1 procent lidí. Protest proti vládním reformám podporuje, ale nepodporuje blokády silnic a ochromení železniční dopravy 22,6 procenta dotázaných a protest proti vládním reformám a formu čtvrteční stávky v celém rozsahu podporuje 15,2 procenta dotázaných.

-red-