Nezbytné a zásadní bude nastavení implementačního procesu podle uzavřené dohody mezi MPO a TA ČR. Svaz je proto vyzývá, aby ve vzájemné spolupráci co nejdříve a důkladně zajistily podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení první soutěže a následnou realizaci programu včetně jeho vyhodnocení. Musí se proto upravit informační systém TA ČR, připravit první veřejná soutěž včetně hodnoticích kritérií a metodických postupů. Důležitý je také vznik odborného poradního orgánu a metodiky pro monitorování a evaluaci programu. Program musí být rovněž zajištěn po organizační a personální stránce, aby byla dána stabilita jeho implementace.

Jelikož se jedná o nový typ implementace, která si vyžádá součinnost TA ČR a MPO, Svaz žádá vrcholné představitele TA ČR, MPO a RVVI o zajištění podmínek pro realizaci programu tak, aby začal fungovat včas a bez problémů pro žadatele. Svaz, který již nyní například předkládá TA ČR náměty na zlepšení, situaci bude nadále sledovat a je připraven poskytnout spolupráci. Bude také požadovat od TA ČR, aby dostatečně reflektovala potřeby průmyslu a žadatelů a měla maximálně vstřícný přístup ke svým klientům.

Program TREND je plánován s celkovými prostředky ve výši 14 mld. Kč (z toho se státní podporou 9 mld. Kč) na 8 let jeho trvání. Hlavním cílem programu bude zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti jak podniků již realizujících výzkum a vývoj, tak těch, které s těmito aktivitami začínají.

Zdroj: www.spcr.cz