„Růst mezd o 6,8 % odpovídá růstu českého HDP i předpokládané inflaci. Upozorňuji, že se ale nejedná o zvýšení, kterého by dosahovala každá firma. Růst mezd totiž závisí na rozvoji v jednotlivých oborech. Rychleji rostou ve firmách, které mají ve střednědobém horizontu nasmlouvané zakázky s vyšší přidanou hodnotou. To vidíme například v automobilovém průmyslu, strojírenství, v oblastech, kde se využívá automatizace, nebo v nových oborech, jako je IT,“ komentuje Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj: www.spcr.cz

-lhe-