Akce byla pořádána ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, nejsilnějším zaměstnavatelským svazem sdružujícím klíčové odvětvové svazy a významné firmy v České republice. Úvodního slova se ujal náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jiří Struček a za SP ČR člen představenstva Petr Jonák.

Letos se akce zúčastnilo 17 středních škol a svůj stánek na nádvoří měla také Západočeská univerzita v Plzni. Spolu se školami se na nádvoří Krajského úřadu prezentovaly i firmy nabízející uplatnění absolventům technických a přírodovědných oborů (Aerotech Czech s.r.o., Gerresheimer Horšovský Týn spol. s r.o., RSF Elektronik spol. s r.o., ŠKODA TRANSPORTATION a.s., ŠKODA ELECTRIC a.s., Doosan Škoda Power, s.r.o. a HELAGO-CZ s. r. o.).

Na prezentace škol a firem se se zájmem přišlo podívat přibližně 800 žáků základních škol z celého Plzeňského kraje a akce přilákala i veřejnost.

Fotogalerie zde:  rucicky_kraje_fotogalerie.docx

Zdroj: SP ČR

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-