Nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje se již posedmé zaplnilo stánky jednotlivých zúčastněných škol, které představily náplň kroužků, jež nabízí žákům středních nebo základních škol. Návštěvníci si mohli vyzkoušet i některý technický obor, který je zajímá. Cílem je seznámit žáky škol i veřejnost s technickými obory a se školami, které je vyučují. Stánek zde měla i Západočeská univerzita v Plzni.

Akce je pořádána ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, nejsilnějším zaměstnavatelským svazem sdružujícím klíčové odvětvové svazy a významné firmy v České republice. Proto zde měly své stánky s prezentací i zaměstnavatele, kteří nabízejí uplatnění absolventům technických a přírodovědných oborů (ŠKODA Group a.s., Doosan Škoda Power s.r.o. a firma Klimahome Plzeň).

Jak uvedl zástupce společnosti Škoda Group pan Michal Prát: „Škoda Group se velmi ráda zúčastnila a prezentovala, protože tato akce, která je jedním z největších setkání středních škol a žáků základních škol v České Republice, ukazuje studentům, jakou budoucnost a jak zajímavé je studium technických profesí. Ve společnosti Škoda Group mají absolventi technických profesí velmi dobré uplatnění. Naše společnost jim po vystudování může nabídnout kvalitní a dobře honorovaná pracovní místa, protože je na trhu velký nedostatek technicky vzdělaných absolventů a tito absolventi budou u nás vždy vítáni.“

Jak uvedl zástupce společnosti: „Doosan Škoda Power považuje podporu technického vzdělávání za jednu ze svých priorit. I díky podobným akcím, jako byla veřejná prezentace „Ručičky kraje“, se mohou mladí lidé přesvědčit o atraktivitě techniky a její budoucnosti.“

Celkem bylo na nádvoří umístěno 24 stánků, které vidělo přes 1000 žáků základních škol. Na výstavu je svážely autobusy ze škol nejen v Plzni, ale i z blízkého okolí. Jednotlivé střední školy ve stáncích předváděly například:

  • Robotické pracoviště s podáváním nápoje pro žáky
  • Robotické ruce
  • Drony
  • Svářecí trenažer
  • 3D tisk píšťalek
  • Naprogramovaná autíčka
  • Školní bankomat vytvořený a naprogramovaný žáky školy
  • Auto sestavené dvěma žáky školy ze stavebnice, ve kterém se mohou žáci ZŠ projet
  • Stavebnice elektronického blikače s akustickým signálem, který po sestavení si žáci odnesly domů a novinkou byl domeček pro panenky s chytrými prvky jako automatické zhasínání světla a změnu barvy

Dále si účastníci mohli vyzkoušet práci s kovem – výroba kovového přívěsku s logem školy. Nejšikovnější účastníci dostali za odměnu funkční „kapesní“ sluneční hodiny, které můžete vidět i na přiložené fotografii.

rucicky kraje cena

Při akci Ručičky kraje byl také vystavován automobil Tatra, který v rámci vzdělávacího projektu Tatra do škol sestavili žáci střední školy. Zmíněný projekt probíhal v roce 2021 ve Střední průmyslové škole dopravní, Plzeň. Žáci oboru Mechanik opravář motorových vozidel a Autotronik měli možnost sestavit nákladní vozidlo TATRA, které bylo následně uvedeno do provozu a slouží Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje. Projekt byl završen dne 26. 5. 2021 v Kopřivnici, kde spolu s jízdami na zkušebním polygonu proběhly zkušební jízdy, které si mohli vyzkoušet i samotní žáci. Toto byl pro ně neobyčejný zážitek. Současně byl škole předán symbolický klíč od Tatry.

Letos Plzeňský kraj realizuje projekt Tatra do škol již podruhé a financuje ho z vlastních zdrojů tentokrát částkou 2,5 mil. Kč vč. DPH. Do projektu jsou zapojeni kromě 5 žáků SPŠ dopravní Plzeň také 2 žáci Střední školy Rokycany a 2 žáci Střední školy Kralovice. Ve dnech 4. – 8. 4. 2022 absolvovali se svými učiteli odborného výcviku školení v servisní škole v Kopřivnici a byla přivezena rozložená Tatra ve formě stavebnice do SPŠD v Křimicích. 12. 4. 2022 začala pod dozorem učitelů samotná stavba vozu vyškolenými žáky oboru Mechanik opravář motorových vozidel a Autotronik. Sestavené nákladní vozidlo TATRA bude následně uvedeno do provozu a bude sloužit Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje. V termínu 6. 9. 2022 je naplánováno slavnostní předání Tatry SÚS PK společně s předáváním technických sad nářadí žákům 1. ročníků technických oborů SPŠ dopravní Plzeň.

Zdroj: www.spcr.cz