rucicky kraje 2018

Slova se při zahájení akce ujala náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová, která se sama u jednotlivých stánků seznámila s výrobky i obory škol. “Podpora technických oborů je zásadní, a právě vyzkoušet si na vlastní kůži nějaký ten zajímavý obor, vyrobit si minci nebo otestovat virtuální realitu, to je ta správná cesta, jak žáky motivovat k zájmu o tyto obory,” uvedla paní Bartošová.

Nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje zaplnilo 26 stánků celkem osmnácti krajských škol, které představily náplň kroužků, jež nabízí žákům středních nebo základních škol. Malí i velcí návštěvníci si mohli vyzkoušet i některý technický obor, který je zajímá. Cílem tradiční akce na nádvoří je seznámit žáky škol i veřejnost s technickými obory i se školami, které je vyučují.

Akce je pořádána ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, nejsilnějším zaměstnavatelským svazem sdružujícím klíčové odvětvové svazy a významné firmy v České republice. Proto zde mělo své stánky s prezentací i 7 významných zaměstnavatelů, kteří nabízejí uplatnění absolventům technických a přírodovědných oborů v kraji.

Novinkou letošního ročníku byla možnost vyzkoušet si ve stánku VOŠ Plzeň virtuální realitu, k vidění byl inteligentní robot, který přemisťuje výrobky na lince, kreslící robot, který pracuje podle naprogramované úlohy, výroba mince s logem, pneu linka s robotem, nový dron představila SŠ Horažďovice, dále drony představily také SOU Domažlice, VOŠ Plzeň.

Zdroj: www.spcr.cz 

-lhe-