Příklad pro druhé:

Zaměstnávání lidí po výkonu trestu

Jdi příkladem, hledej řešení inovací a vlastní odvahou.

Každý rok vychází z bran věznic tisíce lidí s trestní minulostí a mnozí z nich věří, že se už zpět nikdy nevrátí. Rádi by za svou minulostí udělali tlustou čáru a začali znovu žít spokojený a klidný život. Nečeká je ale snadná cesta a sociálně se stabilizovat, najít nové pracovní uplatnění, zorientovat se v systému sociální podpory bývá složité. Řada propuštěných čelí problému insolvence, sociální dávky jsou jim přiznány, ale propuštěný vězeň je dostane s časovým odstupem a v případě, že nemá žádnou podporu z vlastní rodiny, ocitá se bez prostředků na základní živobytí hned v prvních týdnech po propuštění.
Úspěšnost v hledání práce a vyhovění požadavkům zaměstnavatele ovlivňuje podoba provázanosti aktérů v systému podpory lidem propuštěným z vězení. Jde o časově i organizačně náročné činnosti, ale příklad RUBIKON Centra dokazuje, že ve většině případů se taková služba vyplácí jak pro příslušné jedince, tak pro zaměstnavatele a v podstatě pro celou společnost, neboť legální zaměstnání a pracovní a sociální adaptace lidí s trestní minulostí zvyšuje bezpečí nás všech.

V RUBIKON Centru začali tím, že nejprve nabízeli pracovní pozice v administrativě pouze v rámci vlastní organizace. V té době se hlásilo o práci i 2000 zájemců ročně a bylo tak zřejmé, že bude nutné postupně nacházet i jiné zaměstnavatele, kteří by prověřeným kandidátům také dali ve svých výběrových řízeních šanci. Inspirace pro poskytování nové služby přišla do České republiky z Velké Británie. A tak došlo k zavedení u nás unikátního konceptu tzv. Pohovorů nanečisto. Řady spolupracujících zaměstnavatelů se tak začaly rychle rozšiřovat.

Pohovory nanečisto jsou simulované pracovní pohovory zaměstnavatelů s kandidáty Pracovní agentury RUBIKON, jsou součástí přípravy vězňů i ostatních klientů s trestní minulostí pro vstup na trh práce a zároveň příležitostí pro zaměstnavatele, jak se nezávazně seznámit s lidmi, kteří opustili nebo budou opouštět věznici a hodlají hledat práci. V rámci „cvičných“ pohovorů dochází u desetiny účastníků k tomu, že zástupce zaměstnavatelů zaujmou natolik, že od nich ihned dostávají nabídku práce. Všichni ostatní si alespoň odnášejí zkušenost z pohovoru, kde museli odpovídat na kladené dotazy, sebeprezentovali se, museli se rovněž vyjádřit otevřeně ke své trestní minulosti.

Stovky zaměstnavatelů už využily spolupráce s cíleným hledáním zaměstnanců po výkonu trestu prostřednictvím Pracovní agentury RUBIKON. Opět nejde o „obyčejnou“ zprostředkovatelnu práce. V RUBIKONU klientům poradí a pomohou zajistit vhodnou rekvalifikaci, připraví klienty na výběrový pohovor, v rámci tzv. prostupného zaměstnání jsou klientům i jejich novým zaměstnavatelům k dispozici i v období pracovní adaptace, bez nadsázky o své klienty pečují.

Sociální firma je úspěšně rozvíjející se subjekt, který nabízí již 5 segmentů činnosti: úklid veřejného prostranství, odstraňování graffiti, autodopravu, stěhování a šicí dílnu přímo ve Věznici Vinařice.

Od svého založení před téměř dvaceti pěti lety velmi zásadně ovlivňuje atmosféru a pracovní motivaci v RUBIKON Centru skutečnost stovek pozitivních příběhů lidí, kterým se podařilo vrátit se do běžného života. V prvních letech RUBIKON Centrum nabízelo práci pro propuštěné pouze v rámci své organizace, což pomohlo k získání přesvědčení a bohatých zkušeností k tomu, aby bylo možno nabízet služby v podstatě po celé republice. Ukázalo se, že lidé po výkonu trestu si většinou velmi váží toho, že pro sebe naleznou uplatnění a ve firmách patří k loajálním zaměstnancům. Práce s tak specifickou skupinou občanů nemůže být jednoduchá. Je třeba zůstat trpělivým, učit se ze získaných zkušeností, stále inovovat, hledat nové příležitosti a projekty. Odměnou jsou lidé, kteří nalezli štěstí.

(aktualizováno k 30. 11. 2019)

Autor: Martin Štainer