Většina respondentů (67 procent) chce zachovat stávající počet svých zaměstnanců, nové pracovníky plánuje zaměstnat jen necelá čtvrtina firem (24 procent).

Výsledky průzkumu ukázaly, že pomalé oživení trhu práce kopíruje i vývoj mezd. Ten letos představoval zhruba tři procenta, přičemž se obecně upouští od plošného navyšování mezd. Podle odborníků na personalistiku je nyní trendem v ČR individuální navyšování mezd, které je čím dál více vázáno na individuální výkonnost zaměstnanců a ekonomické výsledky společnosti. Neznamená to ale, že by nedocházelo k plošnému zvyšování mezd. Personalisté říkají, že k takovému nárůstu mezd dochází především ve firmách se silnou odborovou organizací. Letos nárůsty mezd vykázalo 95 procent společností v průzkumu, což ve srovnání s loňskem představuje nárůst o deset procent. Rozpětí růstu je přitom velmi vysoké. Od nulového až po osm procent v závislosti na sektoru a především hospodářských výsledcích firmy. Firmy přitom vycházely z výsledků za rok 2010 a první polovinu letošního roku.

ČTK dále uvedla, že pokračuje trend vyššího podílu motivačních složek na celkové skladbě odměňování a také tyto benefity jsou na rozdíl od předchozích let pro všechny zaměstnance alespoň zčásti svázány s celkovými hospodářskými výsledky firmy. Bonusy v letošním roce jsou ale obecně mírně nižší než plánované. Cílově procenta bonusů se řádově neliší od předchozích let a pohybují se od 15 do 30 procent.

Průzkum také ukázal, že k neposkytovanějším benefitům se letos řadí stravenky či příspěvek na závodní stravování, vzdělávání, dny dovolené navíc, penzijní připojištění, odměny při životních a pracovních výročích, životní pojištění či sick days. Patří k nim i služební automobily a mobily, ty jsou ale chápány spíše jako nástroj pro efektivní pracovní výkon.

Průzkumy odměňování Total Remuneration Survey (TRS) provádí společnost Mercer ve 113 zemích světa včetně České republiky. V Česku se ho letos zúčastnilo 150 firem ze sektoru výroby aut, služeb, průmyslové výroby, elektrotechniky a hi-tech, rychloobrátkového zboží a farmaceutického průmyslu.

-red-