Můžete na úvod zmínit statistiku týkající se exekucí ve vaší firmě? Kolik zaměstnanců čelí exekuci a v jaké průměrné výši?

V současné době máme 4 zaměstnance s exekucemi a z toho 2 kteří mají celkovou výši v řádech statisíců korun, přičemž je to pro ně nesplatitelný závazek do konce života.

obrazek zpravodaj 2019 02

Odkud jste se dozvěděli o způsobu řešení exekucí zaměstnanců prostřednictvím firmy Revital Solutions?

Známe se s majitelem Revital Solutions panem Tůmou již z dřívější doby. V okamžiku, kdy začal řešit tyto záležitosti, se tato možnost ihned nabízela a my služby jeho nové společnosti začali využívat. Je to něco málo přes rok.

Můžete popsat, jakým způsobem proces řešení exekucí zaměstnanců u vás ve firmě probíhá? 

Samozřejmě strháváme ze mzdy zaměstnancům dle platné legislativy. Zatím pilotně a právě s firmou Revital Solutions řešíme jednoho zaměstnance s velmi vysokým dluhem. Po nástupu k naší společnosti se jeví jako velmi spolehlivý člověk, ochotný a pracovitý a známe jeho příběh, jak ke dluhům přišel. Protože si zaslouží naši pomoc, snažíme se vyřešit jeho situaci a tím mu ulehčit jeho nelehkou životní situaci.

Co to pro vás prakticky obnáší? Např. pro práci personalisty/tky či účetní, která má na starosti agendu exekucí zaměstnanců.

Samozřejmě evidence exekucí a administrativa s tím spojená je někdy velmi zapeklitá a to zejména u lidí, kteří mají mnoho exekucí. Velmi časté je, že nastoupí zaměstnanecí a najednou se na nás začne datovou schránkou valit jedna exekuce za druhou, zadministrujeme je a dotyčný zaměstnanec odchází. Pak nastane kolečko odpovědí o rozvázání pracovního poměru a leckdy i několik měsíců po odchodu takového člověka chodí korespondence od exekučních úřadů.

S jakými výsledky? V čem vám toto řešení ulehčilo práci?

I když je to proces někdy velmi zdlouhavý, velmi záleží na tom, jak staré závazky to jsou a kolik věřitelů si je přeprodalo. Naším cílem je pomoci danému zaměstnanci, který si pomoc zaslouží. Ulevit mu a vrátit jeho fungování v životě do běžných kolejí. Tím věříme, že je pak schopný odvádět svou práci lépe. Samozřejmě chceme i věřit, že tím daného člověka přesvědčíme, že pracovat u naší společnosti se vyplatí a tedy v době nedostatku personálu se jedná stabilizační účel stavu zaměstnanců.

Setkali jste při řešení exekucí i s nějakými negativními aspekty?

Člověk, který nikdy nečelil exekuci ani asi neví, jak absurdně vysoké mohou být nakonec pohledávky i z velmi malých nezaplacených dluhů. Je jasné, že počáteční chybou daného člověka je vůbec se zadlužit, důvody však mohou být různé a nelze jednoznačně soudit, každý může udělat chybné rozhodnutí. Ovšem je pak velmi smutné, že řada takovýchto dlužníků je ve spirále, ze které nemá šanci se nikdy dostat.

V našem oboru pak tito lidé odchází pracovat do zahraničí, kde, byť tomu nerozumím, je dokáží vyplácet na černo (při naší činnosti čelíme extrémně častým policejním kontrolám v Německu a Holandsku, oproti rezidentním provozovatelům lodí) a tedy se splácení dluhů vyhýbají.

O společnosti…

Společnost Evropská vodní doprava – Sped s.r.o. je největší lodní společností u nás. Provozujeme jak nákladní lodní dopravu na evropských vodních tocích a vnitrozemských vodních cestách, tak osobní vodní dopravu na vyhlídkových plavbách historickou Prahou. Více se o společnosti EVD – Sped dozvíte zde: www.evd.cz.

Děkuji za rozhovor.