Svaz průmyslu si nechal zpracovat analýzu nové právní úpravy občanského soudního řízení a exekucí z pohledu zaměstnavatele. Jaké jsou její hlavní závěry?

Zaměstnávání zaměstnanců s exekucí představuje pro zaměstnavatele značnou administrativní a finanční zátěž. Novela Exekučního řádu a Občanského soudního řádu měla přinést zaměstnavatelům ulehčení. Dle závěrů analýzy novela mnoho nepomohla. Např. nově zavedená paušální náhrada nákladů ve výši 50,- Kč měsíčně za provádění srážek ze mzdy v rámci výkonu rozhodnutí a exekuce není v praxi příliš využívána a nadto nepokrývá skutečné náklady zaměstnavatelů. Nezlepšila se ani situace v komunikaci s exekutory, ale zde by mohla nastat změna k lepšímu v rámci budoucí formulářové a elektronické komunikace.

 

 “Z hlediska budoucí právní úpravy by bylo vhodné ještě více zohlednit administrativní a finanční zatížení zaměstnavatelů povinných, zjednodušit výpočet a provádění srážek ze mzdy, standardizovat datovou komunikaci k novým srážkám a zaměřit se zejména na osvětu v oblasti finanční gramotnosti”

 

První vlnu milostivého léta využilo zhruba 3,2 % z potenciálního okruhu exekucí dotčených právní úpravou milostivého léta. Z tohoto důvodu nelze hodnotit milostivé léto jako úspěšné. Co bylo podle vás příčinou tohoto neúspěchu?

Příčin bylo více – nešťastné načasování, kdy se potkalo s krachem Bohemia Energy, nedostatečná informační kampaň za strany státu a nepříliš aktivní přístup ze strany některých exekutorů.

Před nedávnem skončilo druhé kolo milostivého léta., Myslíte, že bude úspěšnější?

Mohlo by být. Co se týče informační kampaně, tak ta byla masivní. Rovněž právní úprava byla lepší a z hlediska praxe nastavena lépe, kdy byla např. dána lhůta pro exekutory, do kdy musí reagovat. Sama jsem na výsledek zvědavá.

Jaké aktivity chystá v současné době Svaz průmyslu a dopravy ČR v oblasti exekucí?

Vzhledem k tomu, že novela exekučního řádu a občanského soudního řádu nezavedla novinky jen od 1.1.2022, ale budou následovat další, plánujeme provést vyhodnocení dopadů právní úpravy zavedené od 1.1.2023 a následně 1.1.2024 s cílem snížit administrativní a finanční zátěž zaměstnavatelů a napomoci k odstranění bariér, které odrazují zaměstnavatele od zaměstnávání zaměstnanců s exekucemi. Vedle toho chceme vyhodnotit dopad zdražování cen energií na nárůst exekucí. Na základě výstupů, pak případně navrhnout změnu právní úpravy. A nesmíme zapomínat, že je v legislativním procesu je transpozice směrnice o restrukturalizaci (novela insolvenčního zákona) a senátorská iniciativa týkající se teritoriality, které také budou mít dopady do praxe.

-red-