Sociální dialog

Rozhovor I – Kozler

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Rozhovor I – Kozler

Můžete na úvod zmínit statistiku týkající se exekucí u vás ve firmě? Kolik zaměstnanců má ve vaši firmě exekuci, jednu či více (kolik)? V jaké výši (řádově)?

108 zaměstnanců bez exekuce
22 zaměstnanců exekuce (1-5 exekucí – 12 zam., 6-10 exekucí – 6 zam., 11 a více exekucí – 4 zam.)
dohromady 253 exekucí

Odkud jste se dozvěděli o možnosti řešení exekucí vašich zaměstnanců produkty firmy Revital Solutions?

Po telefonu, kdy jsme byli osloveni přímou firmou Revital

Jak dlouho již využíváte produkt/y firmy Revital Solutions?

Řádově několik měsíců, přesněji od jara 2019

Můžete popsat, jakým způsobem proces řešení exekucí zaměstnanců u vás ve firmě probíhá? 

Pracujeme v dopravním odvětví, ve kterém je vysoké procento řidičů s exekučními příkazy. Při nástupu si necháváme podepsat čestné prohlášení o bezdlužnosti, které je zpravidla podepsáno na základě nepravdy. V prvních dnech po přihlášení zaměstnance na úřady obdržíme exekuce, které musíme řešit - tím začíná celý kolotoč.

a) Co to pro vás prakticky obnáší? Např. pro práci personalistky či účetní, která má na starosti agendu exekucí zaměstnanců.

Obecně veškeré exekuce a administrativu s nimi spojenou má na starosti mzdová účetní.
Jedná se o vysokou administrativní zátěž, která obnáší i velkou část pracovního času. Ve většině případů je nutné jednat i přímo s exekutorem, se kterým se ujasní případné nejasnosti.

S jakými výsledky? V čem spatřujete pozitiva? V čem vám toto řešení ulehčilo práci?

Pro naši firmu bylo hlavní pozitivum a hlavní výsledek samotná pomoc zaměstnancům. Snížení administrativy a případné časové úspory byly druhotným ukazatelem.
Zaujalo nás, že i díky neplatným doložkám v exekucích bylo možné kolegům umazat pohledávky ve výši min. 1 808 000 CZK. Nižší finanční zátěž zaměstnanců je zároveň umožňuje motivovat i prostředkem k tomu určeným – samotnou mzdou.

Setkali jste při řešení exekucí i s nějakými negativními aspekty? Jakými?

Obecně nás zaujalo/zaskočilo, jak funguje celý systém. Např. některé exekuce jsou těžko dohledatelné a musí se objezdit téměř celá ČR, aby bylo možné analyzovat a konkretizovat případnou pomoc.

Pokud je něco, co zde nezaznělo a chtěli byste dodat, zde je prostor.

Celkovým přístupem společnosti Revital Solutions jsme byli mile překvapeni. Na počátku nás provázela mírná nedůvěra, protože málokdo z manažerů má s danou problematikou bližší zkušenost. Při kontinuální spolupráci však veškeré obavy vyprchaly a naopak jsme začali vnímat pozitivní reakce dotčených zaměstnanců. Naše zkušenost je taková, že s první exekucí končí jakýkoli zájem o případné další exekuce a pohledávky. Zaměstnanci doslova dávají hlavu do písku, jakoby se nic nedělo. Tento impuls je opět donutil situaci řešit a mnozí zaměstnanci začínají vidět i možnost splacení a vypořádání se s finančně negativní minulostí.

Děkuji za rozhovor.

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?