Server EurActive.cz uvedl, že podpora vzdělání a ekonomického růstu je jedním z klíčových bodů evropské Strategie Evropa 2020. Kromě obecných cílů, jako je podpora inovací nebo „zeleného růstu“, si ČR určila i konkrétní národní cíle. Server cituje ze strategie, která říká, že ČR má mimo jiné zvýšit míru zaměstnanosti osob ve věku 20 až 64 let na 75 procent. Nová analýza Českého statistického úřadu (ČSÚ) však podle EurActive.cz říká, že ČR zatím tohoto cíle nedosahuje.

Statistiky ukazují, že míra zaměstnanosti se meziročně zvýšila o 0,4 procenta na 70,6 procenta. Přesahuje tak evropský průměr 68,0 %. Zpráva dále říká, že zaměstnanost mužů činí 79,2 procenta a stanovený národní cíl plní, Česká republika však zaostává v zaměstnanosti žen. Ta sice meziročně vzrostla o 0,5 procenta, nicméně dosáhla jen 61,7 procenta. Rozdíl mezi zaměstnaností českých mužů a žen je tak jeden z nejvyšších v Evropské unii, dodává EurActive.cz.

Podle tvrzení serveru EurActive.cz je také problémem statistika zaměstnanosti vysokoškolsky vzdělaných lidí. Těch má být ve věku 30 až 34 let nejméně 40 procent. Reálná čísla ovšem ukazují zaměstnanost vysokoškoláků na hranici 25,4 procenta, čímž se země řadí v žebříčku evropských zemí spíše k horším. Hůř než ČR je na tom v kategorii zaměstnanosti vysokoškoláků pouze Slovensko, Rumunsko, Malta a Itálie.

-pda-

Podaří se České republice naplnit strategické záměry o zaměstnanosti žen a vysokoškoláků? A co by mělo situaci zlepšit?

Řekněte svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.