Podle ministryně školství Kateřiny Valachové je tento program “zcela překonaný”, a proto bude pro všechny prospěšné, když se co nejvíce dětí začne vzdělávat společně. Zrušení programu podle Valachové rozhodně neznamená zánik praktických škol, kterých je v Česku čtrnáct. Bude na rodičích, zda své dítě nechají v praktické škole, nebo ho zapíšou na běžnou základku. Ta ho nebude moct odmítnout, ale ze zákona bude mít nárok na podporu od státu – například v podobě asistenta.

Ředitelé škol zatím neměli příliš možností se na příští školní rok připravit, protože stále čekají na instrukce od ministerstva. Valachová na úvod konference Škola pro budoucnost oznámila, že už poslala do veřejného připomínkového řízení vyhlášku, která změny upřesňuje. Ředitelům se ale nelíbí ani to, že ministerstvo změny dostatečně nevysvětluje rodičům. “Ministerstvo zaspalo, mělo více informovat laickou veřejnost,” říká ředitel českobudějovické základní školy Vltava Pravoslav Němeček. Dodal, že on i jeho kolegové inkluzi podporují.

Paní Lenka (jméno bylo pozměněno) má ve třetí třídě základní školy synka s lehkou mozkovou dysfunkcí. Do první třídy chodil do praktické školy, ale do dalšího ročníku byl na základě dohody rodičů s dětským psychologem převeden do „normální školy”, ovšem s asistentem. Učí se celkem dobře, ale bez asistenta například nesmí jet na školu v přírodě, na výlet nebo se zúčastňovat mimoškolních aktivit. Děti se mu často vysmívaly, ani učitelka se s ním nechtěla a ani nemohla pro velký počet žáků věnovat tak, jak by potřeboval. Děcko bylo stresované, proto ho rodiče převedli na jinou školu, kde je spokojen. Matka se s ním ale musí denně několik hodin učit, pomáhat mu s úkoly atd.

Návrh MŠMT bude muset vyřešit ještě dost otázek. Kdo bude platit asistenty a za kolik, když ani na učitele ze státní pokladny mnoho peněz není. Kdo určí, že se jedná pouze o lehkou mozkovou dysfunkci, pokud mají rozhodovat rodiče bez posouzení dětského psychologa? “Podporujeme ale takzvanou rozumnou inkluzi, která musí přinést prospěch všem žákům a nesmí být dalším podnětem k tomu, aby celková úroveň vzdělání dál klesala,”doplňuje Němeček. Ministerstvo se teď snaží informovanost veřejnosti dohnat. Valachová na speciální semináře vyjede i do krajů. “Není to obrovský granát hozený bez rozmyslu do českého školství,” ujišťuje náměstek ministryně Stanislav Štech s tím, že příští první září nebude revolucí, ale změny naběhnou postupně.

Uvítáte změnu legislativy upravující vzdělávání v tzv. praktických školách?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-