Jak deník zjistil, v tuzemsku kouří až 3,3 milionu lidí. A podle zjištění deníku toho zaměstnavatelé mají kvůli prostojům s kuřáky v řadě případů dost. Jak HN zjistily, jsou firmy, které už využívají toho, že neukázněného kuřáka mohou propustit.

Hospodářské noviny zjistily, že 16 procent pracovišť zakazuje v Česku podle výzkumu Státního zdravotního ústavu (poslední údaj na toto téma z roku 2005) kouření úplně, 23 procent pracovišť vyhrazuje kuřákům v budovách zvláštní místa. Podle průzkumu Eurobarometr kouří v ČR 36 procent populace, z toho 26 procent populace, která kouří, je nad 18 let, zbytek jsou děti a mladiství do 18 let. Na nemoci spojené s kouřením umírá v tuzemsku každý rok 18 tisíc lidí.

V tažení proti kuřákům využívají firmy podle HN stále více i techniku. Čipové karty už nesledují jen příchod a odchod z práce, ale prakticky veškerý strávený čas a pohyb lidí v pracovní době. Tedy i kuřáků, kteří chodí holdovat své vášni ven z budovy či na vyhrazená místa dostupná jen přes turnikety s čipovými kartami.

Průměrný kuřák (uvádí se, že v Česku kouří přes tři miliony lidí a 18 tisíc jich ročně na následky kouření zemře) stráví v práci kouřením přibližně hodinu denně. A tomu odpovídajícím způsobem klesá produktivita práce. „Situace s podmínkami pro kuřáky v poslední době eskaluje. Dá se říci, že firmy svým způsobem přicházejí v celku o miliony. Už k tomu nepřistupují jen s ohledem na zdravotní rizika nebo ohleduplnost vůči nekuřákům, ale i s ohledem na efektivní využití času,“ cituje deník Tomáše Gřeška, který se zabývá poradenstvím a komunikací ve firmách.

-pda-