Pokud nedosáhne odměna nejnižší stanovené úrovně podle zákoníku práce, musí firma zaměstnanci rozdíl doplatit. Neplatí to pouze v případě, že je jeho mzda sjednána v kolektivní smlouvě, kde jsou jiná pravidla.

Podnikatelé bojují za zrušení

Zaměstnavatelé, respektive jejich zástupci z podnikatelských svazů a organizací považují zaručené mzdy za přežitek. Měly by se podle nich zrušit minimálně pro soukromý sektor. Vyšší mzdy prý zajistí jen stoupající produktivita práce.

Zaručená mzda podle zákoníku práce

Zaručenou mzdu garantuje zaměstnancům v Česku zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a její výši stanovuje každoročně nařízení vlády. V paragrafu 112 se mimo jiné dočtete: „Vláda stanoví nařízením nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě. Nařízení vlády upravuje rovněž další nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy.“

„Vláda by měla podpořit zvyšování produktivity, nikoliv připravovat o možnost ji zvýšit zaměstnavatele. Neexistuje žádný důvod, aby v podnikatelském sektoru byly pevně stanoveny další sazby, kromě minimální mzdy,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Problém není podle zástupců podniků v tom, že zvednete plat těm, kteří mají nejméně, ale že s tím roste tlak na přidávání peněz i ostatním zaměstnancům.

Co je zaručená mzda?

„Jde o nejnižší možnou mzdu s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je rozdělena do osmi skupin,“ připomíná daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Nejnižší zaručená mzda naroste v roce 2022 u všech zaměstnanců, kteří nepobírají minimální plat, o 1000 až 2000 korun.

Jde tedy tradičně o výraznější zvýšení než u minimální mzdy a daleko vyšší nárůst než letos, kdy se zaručené mzdy (podle jednotlivých skupin) zvedly o 600 až 1200 kč.

Zaručená mzda nesmí být nižší než minimální. Na rozdíl od ní se ale netýká smluv o činnostech mimo pracovní poměr (tedy dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti). To znamená, že jako brigádník vyšší než minimální příjem zaručen nemáte, a to bez ohledu na to, v jakém pracujete oboru.

Měsíční minimum vždy vychází z týdenní pracovní doby 40 hodin při práci na plný úvazek. Na garantovanou mzdu tedy nedosáhnou ani lidé s polovičními úvazky. Pokud má jejich pracovní týden 20 hodin, bude i jejich nejnižší možný výdělek (oproti zaručené mzdě) poloviční.

Řidiči či účetní mají garantováno o 1500 měsíčně víc

U nekvalifikovaných prací bude v roce 2022 zaručený příjem roven minimální mzdě ve výši 16 200 korun.

Pro profese zařazené do 2. skupiny, kam patří takzvané jednoduché odborné práce, se garantovaný příjem vyšplhá na 17 900 korun měsíčně (oproti loňsku zvýšení o 1100 korun), respektive 106,50 za hodinu.

U šesté skupiny už si pracovníci v příštím roce nemohou vydělat méně než 26 600 korun a u sedmé je garantované minimum nově 29 400 korun, oproti loňským 27 500 korunám. Patří sem například lékař, zubař, finanční analytik, farmaceut či architekt.

A například u osmé skupiny, která zahrnuje psychicky velmi náročné profese, se minimum zvyšuje ze současných 30 400 na 32 400 korun.

Příklad: Pokud jste vědeckým pracovníkem, řídíte finanční operace na kapitálovém trhu či obchodujete s cennými papíry, budete mít od příštího roku zaručeno nejméně 32 400 korun za měsíc respektive 193 korun za hodinu.

Pokud plat nedosáhne stanoveného minima, musí se zaměstnavatel postarat o nápravu a poskytnout zaměstnanci doplatek. Jinak se ošizený pracovník může domáhat svých práv u soudu.

Zvýšení zaručené mzdy se tedy většiny profesí dotkne výrazněji než loni. V roce, který byl kritický zejména kvůli pandemii covid-19, rostly minimální i zaručená mzda pomaleji.

Například zdravotní sestry či porodní asistentky budou mít od ledna nárok na minimální příjem, který je zhruba o 1500 korun vyšší než v roce 2021. Řidiči autobusů, dispečeři či záchranáři si polepší také o 1500 korun.

Které profese si zaručeně polepší nejvíce?

Zaručená mzda je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Jaké minimum platí pro jednotlivé obory?

Do první skupiny jsou zahrnuty například pomocné práce v kuchyni (mytí nádobí), drobné šicí práce, výkup lahví, běžný úklid, doručování zásilek, nebo kontroly na vrátnici. Garantovaná mzda se rovná minimální mzdě a k 1. 1. 2022 se zvyšuje se na 16 200 měsíčně či 96,40 korun za hodinu.

Druhá skupina zahrnuje jednodušší odborné práce. Příkladem mohou být kopáči, popeláři, školníci, přidavači na stavbách, lešenáři, či ti, kteří obsluhují dopravní pásy nebo míchačky. Dále pak skladníci, sanitáři, trafikanti, řidiči osobních aut nebo prodejci u čerpacích stanic. Do této skupiny jsou zahrnuti také turističtí průvodci, ostraha objektů, kuchaři jednoduchých jídel. Garantovaná mzda se jim zvyšuje na 17 900 korun respektive 106,50 korun za hodinu.

Do třetí skupiny patří složitější odborné činnosti – zednické, klempířské, instalatérské a topenářské práce, dále manipulace s hotovostí v pokladnách, odborné holičské či kadeřnické práce, obsluha zákazníků v restauracích, případně řízení aut nad 3,5 tuny. Zařazeni sem jsou i kominíci, strojvedoucí v metru, ošetřovatelé, automechanici, řezníci na jatkách, pekaři či samostatní prodejci zboží. Ti musejí od ledna pobírat nejméně 19 700 korun měsíčně (117,50 za hodinu).

Do čtvrté skupiny jsou zařazeny specializované odborné práce, například činnost mzdových účetní, korektorů v časopisech, krejčích v zakázkové výrobě, strojvedoucích na vedlejších tratích, složitější topenářské práce, diagnostika vozidel či výroba kulinářských specialit. Do této skupiny patří také průvodci s tlumočením, a záchranáři pod odborným dohledem. Jejich zástupci mohou od ledna počítat se zaručenou mzdou v minimální výši 21 800 korun (129,80 za hodinu).

Pátou skupinu nedávno posílili řidiči autobusů. Ti byli až do roku 2016 zařazeni do čtvrté třídy. V praxi to znamená, že si ti, kteří dosud pobírali nutné minimum, polepšili za čtyři roky o 8300 korun a v roce 2021 se dočkají zvýšení minima o dalších 900 korun. Dále sem patří personální a mzdové účetní, projektanti na stavbách, záchranáři, mistři, dispečeři, a také IT správci ve firmách, učitelé mateřských škol či instruktoři v autoškolách. Nově jsou do této skupiny zařazeny i zdravotní sestry a porodní asistentky Ti všichni mají nárok na nejméně 24 100 korun (143,30 za hodinu).

Šestá skupina je charakterizována jako soubor specializovaných profesí, jež jsou spojeny se značnou psychickou zátěží. Legislativa sem zařazuje například obchodní referenty, správu systémů výpočetní techniky, tvorbu návrhů cen, vytváření uživatelských aplikací či zpracovávání projektů rozsáhlých a technicky náročných staveb. Minimální odměna za tuto práci bude od 1. ledna 2020 dosahovat 26 600 korun měsíčně (dosud 24 900 korun) a 158 korun za hodinu.

Ještě náročnější povolání mají vysokoškolští pedagogové, lékaři, zubaři, farmaceuti, architekti či tvůrci marketingových strategií, IT a finanční experti. Ti jsou zařazeni do sedmé skupiny a od příštího roku mají nárok na minimálně 29 400 korun hrubého za měsíc (174,70 Kč za hodinu).

V osmé skupině jsou profese, které vyžadují tvůrčí systémovou práci a jsou velmi psychicky náročné. Jde například o operace na finančním a kapitálovém trhu nebo stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizací. Těmto profesím náleží od ledna minimální odměna ve výši 32 400 korun měsíčně (193 za hodinu).

Autor: Jakub Procházka

Zdroj: www.businessinfo.cz