„Jde o nejnižší možnou mzdu s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je rozdělena do osmi skupin,“ shrnuje daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco. Nejnižší zaručená mzda naroste u všech zaměstnanců k 1. lednu 2019 o několik set až 2300 korun.

Zaručená mzda nesmí být nižší než minimální mzda. Na rozdíl od ní se ale netýká smluv o činnostech mimo pracovní poměr (tedy dohod o provední práce a dohod o pracovní činnosti). Jako brigádník tedy vyšší než minimální příjem zaručen nemáte, a to bez ohledu na to, v jakém pracujete oboru.

Sestřičky mají garantováno o 1600 měsíčně víc

U nekvalifikovaných prací bude zaručený příjem roven minimální mzdě ve výši 13 350 korun. Pro profese zařazené do 2. skupiny, kam patří takzvané jednoduché odborné práce, se garantovaný příjem vyšplhá na 14 740 korun měsíčně (oproti loňsku zvýšení o 1240 korun), případně 88 korun za hodinu. A například u osmé skupiny, která zahrnuje psychicky velmi náročné profese, se minimum zvyšuje ze současných 24 na téměř 27 tisíc korun.

Příklad: Pokud řídíte finanční operace na kapitálovém trhu či obchodujete s cennými papíry, budete mít od příštího roku zaručeno nejméně 26 700 korun za měsíc respektive 159 korun za hodinu.

Podle Gabriely Ivanco platí, že pokud plat nedosáhne stanoveného minima, musí se zaměstnavatel postarat o nápravu a poskytnout zaměstnanci doplatek. Jinak se ošizený pracovník může domáhat svých práv u soudu.

Zvýšení zaručené mzdy se některých profesí dotkne poměrně výrazně. Například zdravotní sestry, porodní asistentky nebo řidiči linkových autobusů budou mít od ledna nárok na minimální příjem, který je zhruba o 1600 korun vyšší než v roce 2018.

Které profese si polepší nejvíce?

Zaručená mzda je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Jaké minimum platí pro jednotlivé obory?

  1. Do první skupiny jsou zahrnuty například pomocné práce při výrobě jídel (sběr plodin, mytí nádobí), drobné šicí práce, běžný úklid, doručování zásilek, nebo kontroly na vrátnici. Garantovaná mzda se rovná minimální mzdě a k 1. 1. 2019 se zvyšuje se na 13 350 měsíčně či 79,80 korun za hodinu.
  2. Druhá skupina zahrnuje jednodušší odborné práce. Příkladem mohou být kopáči, asfaltéři, přidavači na stavbách, či ti, kteří obsluhují dopravní pásy nebo míchačky. Dále pak skladníci, sanitáři, prodejci tisku či tabákových výrobků, nebo prodejci u čerpacích stanic. Do této skupiny jsou zahrnuti také turističtí průvodci, ostraha objektů, kuchaři nebo řidiči vozidel do 3,5 tuny. Garantovaná mzda se jim zvyšuje na 14 740 korun respektive 88,10 korun za hodinu.
  3. Do třetí skupiny patří složitější odborné činnosti – zednické, klempířské, instalatérské a topenářské práce, dále manipulace s hotovostí v pokladnách, odborné holičské či kadeřnické práce, obsluha zákazníků v restauracích, případně řízení aut nad 3,5 tuny. Zařazeni sem jsou i strojvedoucí v metru, ošetřovatelé, automechanici, řezníci na jatkách či samostatní prodejci zboží. Ti musejí od ledna pobírat nejméně 16 280 korun měsíčně (97,30 za hodinu).
  4. Do čtvrté skupiny jsou zařazeny specializované odborné práce, například činnost mzdových účetní, korektorů v časopisech, krejčích v zakázkové výrobě, strojvedoucích na vedlejších tratích, složitější topenářské práce, diagnostika vozidel či výroba kulinářských specialit. Do této skupiny patří také zdravotní sestry, porodní asistentky a záchranáři pod odborným dohledem. Jejich zástupci mohou od ledna počítat se zaručenou mzdou v minimální výši 17 970 korun (107,40 za hodinu).
  5. Pátou skupinu nedávno posílili řidiči autobusů nad 16 osob. Ti byli až do roku 2016 zařazeni do čtvrté třídy. V praxi to znamená, že si ti, kteří dosud pobírali nutné minimum, polepšili za dva roky o 4700 korun a v roce 2019 se dočkají zvýšení minima o dalších 1750 korun. Dále sem patří projektanti na stavbách, zdravotní sestry, záchranáři či porodní asistentky bez odborného dohledu a také IT správci ve firmách, učitelé mateřských škol či instruktoři v autoškolách. Ti všichni mají nárok na nejméně 19 850 korun (118,60 za hodinu).
  6. Šestá skupina je charakterizována jako soubor specializovaných profesí, jež jsou spojeny se značnou psychickou zátěží. Legislativa sem zařazuje například obchodní referenty, správu systémů výpočetní techniky, tvorbu návrhů cen, vytváření uživatelských aplikací či zpracovávání projektů rozsáhlých a technicky náročných staveb. Minimální odměna za tuto práci bude od 1. ledna 2019 dosahovat 21 900 korun měsíčně (dosud 20 000 korun) a 131 korun za hodinu.
  7. Ještě náročnější povolání mají vysokoškolští pedagogové, lékaři, zubaři, farmaceuti či tvlůrci marketingových strategií, IT a finanční experti. Ti jsou zařazeni do sedmé skupiny a od příštího roku mají nárok na minimálně 24 180 korun hrubého za měsíc (144,50 Kč za hodinu).
  8. V osmé skupině jsou profese, které vyžadují tvůrčí systémovou práci a jsou velmi psychicky náročné. Jde například o operace na finančním a kapitálovém trhu nebo stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizací. Těmto profesím náleží od ledna minimální odměna ve výši 26 700 korun měsíčně (160 korun za hodinu).

Úpravy se samozřejmě citelně dotýkají zaměstnavatelů, kteří považují nárůst za příliš rychlý. Ačkoli je v Česku v současnosti nejnižší nezaměstnanost v historii a firmám chybějí kvalifikovaní pracovníci, některé podniky přesto varují, že budou muset v budoucnosti propouštět.

Autor: Jakub Procházka

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz