„Jde o nejnižší možnou mzdu s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je rozdělena do osmi skupin,“ připomíná daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Nejnižší zaručená mzda naroste u všech zaměstnanců, kteří nepobírají minimální plat, o 1360 až 2300 korun.

Zaručená mzda nesmí být nižší než minimální. Na rozdíl od ní se ale netýká smluv o činnostech mimo pracovní poměr (tedy dohod o provední práce a dohod o pracovní činnosti). To znamená, že jako brigádník vyšší než minimální příjem zaručen nemáte, a to bez ohledu na to, v jakém pracujete oboru.

Měsíční minimum vždy vychází z týdenní pracovní doby 40 hodin. Na garantovanou mzdu tedy nedosáhnou ani lidé s polovičními úvazky. Pokud má jejich pracovní týden 20 hodin, bude i jejich nejnižší možný výdělek (oproti zaručené mzdě) poloviční.

Řidiči mají garantováno o 1850 měsíčně víc

U nekvalifikovaných prací bude zaručený příjem roven minimální mzdě ve výši 14 600 korun. Pro profese zařazené do 2. skupiny, kam patří takzvané jednoduché odborné práce, se garantovaný příjem vyšplhá na 16 100 korun měsíčně (oproti loňsku zvýšení o 1360 korun), respektive 96 korun za hodinu. U sedmé skupiny už si pracovníci v roce 2020 nemohou vydělat méně než 26 500 korun. A například u osmé skupiny, která zahrnuje psychicky velmi náročné profese, se minimum zvyšuje ze současných 26 700 na více než 29 000 tisíc korun.

Příklad: Pokud jste vědeckým pracovníkem, řídíte finanční operace na kapitálovém trhu či obchodujete s cennými papíry, budete mít od příštího roku zaručeno nejméně 29 200 korun za měsíc respektive 175 korun za hodinu.

Podle Gabriely Ivanco platí, že pokud plat nedosáhne stanoveného minima, musí se zaměstnavatel postarat o nápravu a poskytnout zaměstnanci doplatek. Jinak se ošizený pracovník může domáhat svých práv u soudu.

Zvýšení zaručené mzdy se některých profesí dotkne poměrně výrazně. Například zdravotní sestry či porodní asistentky budou mít od ledna nárok na minimální příjem, který je zhruba o 1600 korun vyšší než v roce 2019. Řidiči autobusů, dispečeři či záchranáři si polepší ještě výrazněji – o 1850 korun.

Které profese si polepší nejvíce?

Zaručená mzda je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Jaké minimum platí pro jednotlivé obory?

Do první skupiny jsou zahrnuty například pomocné práce v kuchyni (mytí nádobí), drobné šicí práce, běžný úklid, doručování zásilek, nebo kontroly na vrátnici. Garantovaná mzda se rovná minimální mzdě a k 1. 1. 2020 se zvyšuje se na 14 600 měsíčně či 87,30 korun za hodinu.

Druhá skupina zahrnuje jednodušší odborné práce. Příkladem mohou být kopáči, asfaltéři, přidavači na stavbách, lešenáři, či ti, kteří obsluhují dopravní pásy nebo míchačky. Dále pak skladníci, sanitáři, prodejci tisku či tabákových výrobků, nebo prodejci u čerpacích stanic. Do této skupiny jsou zahrnuti také turističtí průvodci, ostraha objektů, kuchaři nebo řidiči vozidel do 3,5 tuny. Garantovaná mzda se jim zvyšuje na 16 100 korun respektive 96,30 korun za hodinu.

Do třetí skupiny patří složitější odborné činnosti – zednické, klempířské, instalatérské a topenářské práce, dále manipulace s hotovostí v pokladnách, odborné holičské či kadeřnické práce, obsluha zákazníků v restauracích, případně řízení aut nad 3,5 tuny. Zařazeni sem jsou i strojvedoucí v metru, ošetřovatelé, automechanici, řezníci na jatkách či samostatní prodejci zboží. Ti musejí od ledna pobírat nejméně 17 800 korun měsíčně (106,40 za hodinu).

Do čtvrté skupiny jsou zařazeny specializované odborné práce, například činnost mzdových účetní, korektorů v časopisech, krejčích v zakázkové výrobě, strojvedoucích na vedlejších tratích, složitější topenářské práce, diagnostika vozidel či výroba kulinářských specialit. Do této skupiny patří také průvodci s tlumočením, zdravotní sestry, porodní asistentky a záchranáři pod odborným dohledem. Jejich zástupci mohou od ledna počítat se zaručenou mzdou v minimální výši 19 600 korun (117,40 za hodinu).

Pátou skupinu nedávno posílili řidiči autobusů. Ti byli až do roku 2016 zařazeni do čtvrté třídy. V praxi to znamená, že si ti, kteří dosud pobírali nutné minimum, polepšili za tři roky o 6450 korun a v roce 2020 se dočkají zvýšení minima o dalších 1850 korun. Dále sem patří personální a mzdové účetní, projektanti na stavbách, záchranáři a také IT správci ve firmách, učitelé mateřských škol či instruktoři v autoškolách. Ti všichni mají nárok na nejméně 21 700 korun (129,70 za hodinu).

Šestá skupina je charakterizována jako soubor specializovaných profesí, jež jsou spojeny se značnou psychickou zátěží. Legislativa sem zařazuje například obchodní referenty, správu systémů výpočetní techniky, tvorbu návrhů cen, vytváření uživatelských aplikací či zpracovávání projektů rozsáhlých a technicky náročných staveb. Minimální odměna za tuto práci bude od 1. ledna 2020 dosahovat 24 000 korun měsíčně (dosud 21 900 korun) a 143 korun za hodinu.

Ještě náročnější povolání mají vysokoškolští pedagogové, lékaři, zubaři, farmaceuti či tvlůrci marketingových strategií, IT a finanční experti. Ti jsou zařazeni do sedmé skupiny a od příštího roku mají nárok na minimálně 26 500 korun hrubého za měsíc (158 Kč za hodinu).

V osmé skupině jsou profese, které vyžadují tvůrčí systémovou práci a jsou velmi psychicky náročné. Jde například o operace na finančním a kapitálovém trhu nebo stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizací. Těmto profesím náleží od ledna minimální odměna ve výši 29 200 korun měsíčně (174, 60 za hodinu).

Úpravy se samozřejmě citelně dotýkají zaměstnavatelů, kteří považují nárůst za příliš rychlý. Ačkoli je v Česku v současnosti nejnižší nezaměstnanost v historii a firmám chybějí kvalifikovaní pracovníci, některé podniky varují, že budou muset v budoucnosti propouštět. Tempo nárůstu minimální i zaručené mzdy je navíc rok od roku rychlejší.

Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2019 Hodinová zaručená mzda 2020 Měsíční zaručená mzda 2019 Měsíční zaručená mzda 2020
1 79,80 Kč 87,30 Kč 13 350 Kč 14 600 Kč
2 88,10 Kč 96,30 Kč 14 740 Kč 16 100 Kč
3 97,30 Kč 106,40 Kč 16 280 Kč 17 800 Kč
4 107,40 Kč 117,40 Kč 17 970 Kč 19 600 Kč
5 118,60 Kč 129,70 Kč 19 850 Kč 21 700 Kč
6 130,90 Kč 143,00 Kč 21 900 Kč 24 000 Kč
7 144,50 Kč 158,00 Kč 24 180 Kč 26 500 Kč
8 159,00 Kč 174,60 Kč 26 700 Kč 29 200 Kč

Zdroj: MPSV

Autor: Jakub Procházka

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz