O tom, že Průmysl 4.0 není pouze o digitalizaci hovořil v úvodu člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Jiří Holoubek. „Častokrát se setkáváme se špatnou interpretací toho, co 4. průmyslová vlna přináší. V řadě případů je pojem Průmysl 4.0 zúžen na pouhou robotizaci nebo digitalizaci. Musíme si však uvědomit, že tyto aspekty jsou pouze nástroji, díky kterým se posouváme dál.“ Následně představil základní pilíře a atributy konceptu Průmyslu 4.0 a upozornil na některé problematické body při implementaci nových technologií do procesu výroby.

O své zkušenosti z firemní praxe se podělily společnosti Mitutoyo, která je předním světovým výrobcem měřicích přístrojů, Excon zabývající se komplexní realizací ocelových konstrukcí nebo FRK Technik, jejíž zástupce se věnoval automatizaci vizuálních kontrol pomocí kamerových systémů.

A jak jsou na tom další firmy v ČR? Přizpůsobují se novým trendům, v jaké fázi se při zavádění Průmyslu 4.0 nachází? Jsou vůbec připraveny? To vše zjišťoval Svaz průmyslu a dopravy ČR během letošního léta pomocí průzkumu, kterého se zúčastnilo přes sto firem.

A protože přizpůsobování se novým trendům není nikdy levnou záležitostí, firmy jistě ocení některé dotační možnosti, které se jim v současné době nabízejí. O financování digitalizace z OP PIK informovala regionální zástupkyně Agentury pro podnikání a inovace. Díky aktuálním výzvám OP PIK mohou malé a střední firmy získat finanční příspěvek na nákup poradenských služeb s cílem získání nových certifikátů nebo pořízení nových technologických zařízení a vybavení. Aplikaci moderních způsobů výroby a rozvoj nových oblastí digitalizace a její využití v průmyslu a službách podporuje také program TREND Technologické agentury ČR.

Zdroj: www.spcr.cz 

-lhe-