Přehled nejdůležitějších změn, které se dotknou zaměstnanců:

1. Minimální mzda se nesnižuje, důchodci přijdou o 25 tisíc

Minimální mzda je nyní nastavena tak, že nikdo nesmí brát za čtyřicet hodin práce týdně menší sumu než osm tisíc korun měsíčně nebo 48,10 za hodinu. Všechny další dosavadní výjimky z tohoto pravidla se ruší. O něco nižší platy budou naopak mít důchodci, kteří na tři roky přijdou o základní slevy na dani z příjmů fyzických osob.

2. Zdravotníci si polepší

Jeden týden dovolené navíc získají od ledna zaměstnanci, kteří jako zdravotníci vykonávají činnosti při poskytování zdravotnické záchranné služby alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby. A navíc jim náleží podle zákona při skončení pracovního poměru nově takzvané odchodné, pokud svou práci vykonávali po dobu 15 let a dosáhli věku 50 let. Maximální výše odchodného činí šestinásobek průměrného měsíčního výdělku.

3. Cestovní náhrady

Sazby stravného budou vyšší a dílčím způsobem se mění i výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 poskytovaného zaměstnavatelem při zahraničních pracovních cestách. Ke změnám dochází také v oblasti náhrad za používání silničních motorových vozidel. Více čtěte zde.

4. Veřejná služba končí

Ústavní soud svým nálezem zrušil povinnost osob, jež jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání, vykonávat bez nároku na odměnu takzvanou veřejnou službu. Jaký bude další osud veřejné služby, se zatím neví.

5. Odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění

Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se odkládá na rok 2015. V roce 2013 se tedy bude dále uplatňovat zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání zakotvené v zákoníku práce.

-eve-

Kterou změnu považujete za nejdůležitější a proč?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.