V případě, že je škola nebo školka zavřená pro nepředvídanou událost, jakou jsou povodně, nemusí rodiče s dětmi zůstat doma úplně zadarmo. Pokud jsou děti ve věku do deseti let, mohou si požádat o ošetřovné.

Potvrzení vystaví pověřená osoba školy nebo školky, která zařízení provozuje. Ošetřovné vyplatí okresní správy sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce od data, kdy obdržely kompletní doklady,“ vysvětlila mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Dodala, že zaměstnanec by měl do potvrzení doplnit potřebné údaje a pak ho předat zaměstnavateli, který ho předá okresní správě sociálního zabezpečení.

Výše ošetřovného činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu,“ řekla Jana Buraňová.

Ošetřovné mohou rodiče čerpat maximálně devět dní, samoživitelé pak šestnáct dnů.

Kdybyste neměli v době povodní kam dát své dítě, využili byste možnosti zůstat s ním doma a získat ošetřovné?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.