Přestože se nabídka práce na částečný úvazek v České republice v posledních letech rozšířila, místní firmy stále zaostávají za západní Evropou.

Možnost pracovat alespoň občas z domova (druhé nejčastější přání v rámci šetření) bohužel zatím není příliš běžná – letos byla nabízena pouze u 6 % ze všech nově obsazovaných stálých pracovních míst. Naopak volná nebo pružná pracovní doba tak výjimečná není – od počátku roku se objevila u 13 % z vypsaných pozic. Firemní školky ale stále zůstávají raritou: firmy je jako benefit uvádějí u pouhých 1,9 % pracovních pozic.

„Zatímco v celé Evropské unii je průměrný podíl částečných úvazků lehce pod 20 % a ve vyspělých zemích se pohybuje kolem třetiny, u nás je to v případě nově obsazovaných pozic pouze slabých 5,4 procenta. Pozitivní však je, že počty těchto míst soustavně stoupají – jen za poslední rok jich přibylo o necelou desetinu. Souvisí to se současným přílivem lidí vracejících se z rodičovské dovolené po nedávném baby boomu,“ uvádí Tomáš Dombrovský, analytik Jobs.cz.

Česko a Slovensko patří podle Eurostatu mezi státy s nejnižším podílem pracujících na částečný úvazek v EU. Zkušenosti ze západní Evropy ukazují, že čím flexibilnější je pracovní trh, tím nižší je nezaměstnanost a vyšší produktivita.

„České firmy se často obávají zvýšené administrativní zátěže – ta je však u částečných úvazků podobná jako u plných. Část zaměstnavatelů navíc stále podle našich výzkumů nemá pocit, že jsou flexibilní formy zaměstnávání potřeba. Do jisté míry to může být dáno i tím, že řada lidí si o částečný úvazek či jinou alternativu pracovního zapojení říká nerada,“ vysvětluje situaci v oblasti flexibilních úvazků Dagmar Suissa, ředitelka péče o zaměstnance ve společnosti LMC, která portál Jobs.cz provozuje.

Přestože se v souvislosti s částečnými úvazky mluví zejména o zvýšení zaměstnanosti žen, týká se problém celého trhu. Podle údajů MPSV v roce 2013 rodičovský příspěvek pobíralo vedle 288 tisíc žen také 5200 mužů. Na otce, kteří se snaží skloubit péči o děti a práci, cílí i některé aktivity s těžištěm v neziskovém sektoru, například projekt Tátové vítáni.

Ohledy na osobní život zaměstnanců mohou pomoci s budováním loajality k zaměstnavateli. Zároveň působí také jako prevence syndromu vyhoření, který u pozic specialistů a ve středním managementu vidíme velmi často. Ve svém důsledku tak nabídka flexibilních úvazků nebo možnosti pracovat na dálku pomohou firmám zvýšit jejich produktivitu,“ doplňuje Tomáš Dombrovský.

Chtěli byste pracovat na částečný úvazek?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.