Při vyplňování přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2016, které musejí poplatníci odevzdat do dubna případně července 2017, nezapomeňte, že si můžete odečíst z daňového základu také takzvané školkovné, a výrazně tím ušetřit.

Díky školkovnému si mohou rodiče malých dětí polepšit až o tisíce korun,“ upřesňuje daňová poradkyně ze společnosti TaxVision Blanka Štarmanová. Na rozdíl od klasické slevy na dítě využijí zmíněný bonus i ti, kteří uplatňují daňové paušály.

Maximální sleva pro zdaňovací období 2016 bude 9900 korun. Nejvyšší školkovné totiž odpovídá výši minimální mzdy v ČR k prvnímu dni tzv. zdaňovacího období. Minimální mzdu Sobotkova vláda zvyšuje každoročně.

V roce 2018 proto potěší stát daňové poplatníky ještě výrazněji. Sleva na dítě v předškolním zařízení vyšplhá až na 11 000 korun. Ty ovšem odečtete pouze v případě, že platíte vyšší roční školné. Pokud zaplatíte školce za rok například jen 8 tisíc, odepíšete z daní tuto částku.

Odpočty za školkovné se týkají samozřejmě jen matek a otců, kteří platí předškolní docházku svých dětí do mateřských škol nebo jiných dětských skupin. Pokud tedy máte například v předškolním věku tři děti, jež navštěvují soukromou lesní školku, od daňového základu si můžete odečíst až 29 700 korun.

Příklad

Živnostník J. Novák uplatňuje při přiznání daně z příjmu šedesátiprocentní výdajový paušál. Jeho příjmy dosáhnou v roce 2016 550 tisíc korun. Po odečtení 60 procent na výdaje představuje jeho daňový základ 220 tisíc. Na dani z příjmu (15 procent ze základu) by měl zaplatit 33 tisíc korun. Protože má ale čtyřleté dítě v mateřské škole a ročně za jeho umístění platí 15000 korun, může si odečíst z daní školkovné v maximální výši 9900 Kč. Po odečtení slevy na poplatníka 24 840 korun a školkovného nezaplatí státu na dani z příjmu ani korunu (33 000 – 24 840 – 9900 Kč)

Potvrzení jako příloha DAP

Nárok na slevu ve výši zaplacených a prokázaných příspěvků za umístění dítěte má pouze jeden z rodičů – poplatníků žijících s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. V daňovém přiznání musí nárok na slevu prokázat potvrzením školky o výši vynaložených výdajů poplatníka za umístění dítěte v těchto zařízeních v roce 2016,“ prozrazuje Blanka Štarmanová.

V daňovém přiznání je na tuto slevu od loňského roku nový řádek 69a s označením „sleva za umístění dítěte“. Potvrzení od mateřské školy musíte přidat k růžovému tiskopisu jako povinnou přílohu. Pokud podáváte přiznání elektronicky, najdete formulář na stránkách FS ČR v elektronické podobě.

V písemném potvrzení má být uvedena adresa školky, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, dále je zde vyčíslená částka školkovného, datum a podpis zástupce mateřské školy,“ říká daňová poradkyně Mazars Gabriela Ivanco.

Pro OSVČ má tento odpočet z daně zásadní výhodu oproti tradiční slevě na dítě. Tu totiž – v případě, že živnostník stanovuje své výdaje paušálem – uplatnit nelze.

Kdy máte nárok?

Navštěvuje-li vaše dítě předškolní zařízení, tj. dětskou skupinu, mateřskou školu (může být i firemní či soukromá) a dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle či dětské centrum. Výjimkou jsou zájmové kroužky.

Školka musí podle definice v novém zákona splňovat tato kritéria:

  • Pravidelná docházka minimálně 6 hodin denně
  • Prostory mimo domácnost dítěte a v kolektivu dětí
  • Péče pro děti od 1 roku před zahájením povinné školní docházky
  • Zajištěné potřeby dítěte

Právo na slevu není omezeno věkem dítěte. Lze ji uplatnit i v případě odkladu školní docházky, je-li placeno školné. Navíc se musí jednat o dítě ve společně hospodařící domácnosti. Definice společně hospodařící domácnosti je obsažena v ustanovení § 21e odst. 4. zákona o daních z příjmů.

Společná nebo střídavá péče

Jak bylo zmíněno výše, ve společné domácnosti může slevu uplatnit jen jeden z rodičů. Výjimkou je společná nebo střídavá péče rodičů, v těchto případech jde totiž o dvě samostatně hospodařící domácnosti.

Pokud je školné skutečně zaplaceno oběma rodiči v období, kdy dítě pobývalo v jejich domácnosti, může si slevu za umístění potomka uplatnit každý z nich, a to opět až do výše 9900 Kč.

Školkovné mohou samozřejmě využít i zaměstnanci (a to v ročním zúčtování daně, které za ně zpracovává zaměstnavatel). Týká se samozřejmě i rodin, kde oba rodiče pracují za průměrnou nebo vyšší mzdu, a které tedy nesplňují kritéria pro přiznání klasických přídavků na děti.

Autor: Jakub Procházka

Zdroj: Převzato z portálu http://www.businessinfo.cz/.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.