Z průzkumu vyplývá, že téměř 60 procent manažerů z ČR hodnotí uchazeče o práci v ne příliš příznivých konturách. Lidé prý hodně v životopisech přehání, nejčastěji při popisu skutečné náplně práce v předchozích zaměstnáních a zveličují své jazykové schopnosti. Zveličování v životopisech uvedlo 70 procent respondentů z České republiky. Podobně jsou na tom i ostatní země. V sousedním Rakousku potvrdilo stejnou zkušenost 60 procent oslovených manažerů, v Německu 49 procent. Naopak nejdůvěryhodnější životopisy mají uchazeči v Lucembursku, kde podle 72 procent respondentů přesně odrážejí profil kandidáta.

Audit Roberta Halfa International dále uvádí, že v Česku se nejvíce zveličuje při popisu obsahu práce na stávající či předchozí pozici a také u jazykové vybavenosti. Navzdory tomu ale průzkum ukázal, že téměř polovina (40 procent) manažerů v ČR si nikdy neověřuje reference svých uchazečů. Naopak v Brazílii a Dubaji si téměř polovina manažerů ověřuje reference vždy.

ČTK uvedla, že ve srovnání se zahraničím se domácí manažeři více věnují rozboru praxe uchazečů o práci. Při prohlížení životopisů se totiž dvě třetiny českých manažerů zajímá nejprve o profesní zkušenosti kandidáta, zatímco třeba v Rakousku dá na zkušenosti z předchozí praxe jen 18 procent manažerů, v Německu 23 procent. Na otázky týkající se pracovního trhu odpovídalo přes 2525 manažerů, z toho více než 200 v ČR. Průzkum agentury se uskutečnil v jedenácti zemích světa.

-pda-