Zvyšování zaměstnanosti a prodlužování produktivního života lidí jsou důležité cíle vnitrostátní a evropské politiky od konce 90. let 20. století. Míra zaměstnanosti u osob ve věku 55–64 let v zemích EU-28 vzrostla z 39,9 % v roce 2003 na 50,1 % v roce 2013. Tato hodnota je však stále nižší než u osob ve věku 22–64 let. Průměrný věk odchodu z trhu práce se zvýšil z 59,9 let v roce 2001 na 61,5 let v roce 2010.

Cíl strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti, zvýšit míru zaměstnanosti u osob ve věku 20–64 let na 75 %, znamená, že lidé v Evropě budou muset pracovat déle.

Běžné změny spojené s věkem mohou být pozitivní i negativní

Mnoho vlastností, jako je moudrost, strategické myšlení, vnímání skutečností z celkového nadhleduschopnost uvažovat, se s rostoucím věkem buď zvyšuje, nebo poprvé objevuje. S věkem se hromadí také pracovní zkušenostiodborné znalosti.

Některé funkční schopnosti, zejména fyzické a senzorické, se však v důsledku přirozeného procesu stárnutí zhoršují. K potenciálním změnám funkčních schopností je třeba přihlédnout při hodnocení rizik (viz níže) a práci a pracovní prostředí je třeba upravit tak, aby tyto změny zohledňovaly.

Změny funkčních schopností spojené s věkem nejsou stejné vzhledem k individuálním rozdílům v životním stylu, stravě, kondici, genetickým předpokladům k nemocem, úrovni vzdělání a pracovním a dalším prostředí.

Starší pracovníci nejsou homogenní skupinou. Stejně staré osoby se mohou výrazně lišit.

Stárnutí a práce

Zhoršení schopností spojené s věkem se týká zejména fyzických a senzorických schopností, které jsou nejdůležitější pro těžkou fyzickou práci. Posun od těžebního a zpracovatelského průmyslu ke službám a odvětvím založeným na znalostech i zvýšená automatizace a mechanizace úkolů a používání zařízení s vlastním pohonem snížily potřebu těžké fyzické práce.

V této nové situaci se stále více cení mnoho schopností a dovedností, které jsou považovány za typické pro starší lidi, jako jsou dobré interpersonální dovednosti, orientace na zákazníka a svědomitost.

Mnoho změn souvisejících s věkem má navíc větší význam jen v některých profesích. Například změny rovnováhy mají dopad pro hasiče a záchranáře, kteří pracují v extrémních podmínkách, nosí těžké vybavení a zvedají a přenášejí osoby; snížená schopnost odhadnout vzdálenost a rychlost pohybujících se objektů ovlivňuje řízení v noci, nemá však dopad na kancelářské pracovníky.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Zdroj: https://osha.europa.eu/

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-